Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia úseku cesty č. II/516 v dĺžke 6,840 km od križovatky I/61 a II/516 v Trenčianskej Teplej (začiatok rekonštrukcie 40 metrov od križovatky) po koniec katastrálneho územia kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Projekt bude pozostávať z dvoch hlavných aktivít. Prvou hlavnou aktivitou je rekonštrukcia predmetnej cesty v dĺžke 1,940 km v rámci územného mestského rozvoja v katastrálnom území Trenčianskej Teplej. Druhou hlavnou aktivitou bude rekonštrukcia cesty v dĺžke 4,900 km v katastrálnom území Trenčianskych Teplíc. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a obce a ostatní občania prechádzajúci regiónom. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 6,840 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - 88 097 Eur.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 6,880, ktorá pokračuje cez obce Motešice, Bobot, Horňany, Dežerice a končí na okružnej križovatke smerom na Bánovce nad Bebravou, kde sa napája na vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice a existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy č. I/9 (TEN-T koridor).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčianske Teplice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.05.2021
Celková suma
4,745,461 €
Vlastné zdroje
237,273 €
Vyčerpané z projektu
1,057,287 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
6,84 (km)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
88,097 €
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,617 €
Schválené na preplatenie
31,617 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025,670 €
Schválené na preplatenie
1,025,670 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,617 €
Schválené na preplatenie
31,617 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025,670 €
Schválené na preplatenie
1,025,670 €
Realizácia
-
Názov

41Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516

Faktúra za stavebné práce č 2 k II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

41Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516

Faktúra za stavebné práce č 2 k II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za VSD_II_516

Faktúra 2 za VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za VSD_II_516

Faktúra 2 za VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

VSD č. 1 II/516

Faktúra č. 1 za stavebný dozor II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov IČO
Názov
Inžiniering MH, s. r. o.
IČO
44406797
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.