Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia úseku cesty č. II/516 v dĺžke 6,840 km od križovatky I/61 a II/516 v Trenčianskej Teplej (začiatok rekonštrukcie 40 metrov od križovatky) po koniec katastrálneho územia kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Projekt bude pozostávať z dvoch hlavných aktivít. Prvou hlavnou aktivitou je rekonštrukcia predmetnej cesty v dĺžke 1,940 km v rámci územného mestského rozvoja v katastrálnom území Trenčianskej Teplej. Druhou hlavnou aktivitou bude rekonštrukcia cesty v dĺžke 4,900 km v katastrálnom území Trenčianskych Teplíc. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a obce a ostatní občania prechádzajúci regiónom. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 6,840 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - 88 097 Eur.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 6,880, ktorá pokračuje cez obce Motešice, Bobot, Horňany, Dežerice a končí na okružnej križovatke smerom na Bánovce nad Bebravou, kde sa napája na vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice a existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy č. I/9 (TEN-T koridor).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčianske Teplice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.05.2021
Celková suma
4,694,133 €
Vlastné zdroje
234,707 €
Vyčerpané z projektu
1,057,287 €
Nezrovnalosti
137,802 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
6,84 (km)
Cieľ
6,84 (km)
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
88,097 €
Cieľ
88,097 €
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce II/516

Faktúra č. 5 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Stavebné práce II/516

Faktúra č. 5 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,617 €
Schválené na preplatenie
31,617 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025,670 €
Schválené na preplatenie
1,025,670 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,617 €
Schválené na preplatenie
31,617 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 1 II/516

Stavebné práce č. 1 II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025,670 €
Schválené na preplatenie
1,025,670 €
Realizácia
-
Názov

41Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516

Faktúra za stavebné práce č 2 k II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

41Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516

Faktúra za stavebné práce č 2 k II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

41Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516

Faktúra za stavebné práce č 2 k II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

41Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516

Faktúra za stavebné práce č 2 k II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za VSD_II_516

Faktúra 2 za VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za VSD_II_516

Faktúra 2 za VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

VSD č. 1 II/516

Faktúra č. 1 za stavebný dozor II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

Faktúra 3 za stavebný dozor_II_516

Faktúra_3_VSD_II_516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 3 za stavebný dozor_II_516

Faktúra_3_VSD_II_516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,362,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,362,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Faktúra 4 VSD II/516

Faktúra č. 4 VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 4 VSD II/516

Faktúra č. 4 VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Faktúra 4 VSD II/516

Faktúra č. 4 VSD II/516

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Stavebné práce II/516

Faktúra č. 4 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II/516

Faktúra č. 4 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II/516

Faktúra č. 4 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Stavebné práce II/516

Faktúra č. 4 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
559 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Kontrola, audit, pr… Produkt, druh, proj…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
7,416 €
Vrátená suma
7,416 €
Suma na vymáhanie
7,416 €
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
559 €
Vrátená suma
559 €
Suma na vymáhanie
559 €
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
7,416 €
Vrátená suma
7,416 €
Suma na vymáhanie
7,416 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
122,411 €
Vrátená suma
122,411 €
Suma na vymáhanie
122,411 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Inžiniering MH, s. r. o.
IČO
44406797
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Názov
Inžiniering MH, s. r. o.
IČO
44406797
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.