Popis projektu

Verejno-súkromné partnerstvo bolo založené za účelom riešenia problémov vo všetkých oblastiach života vidieka. Územie nedostatočne využíva svoj rozvojový potenciál a disponuje nevyužitými prírodnými a kultúrno-historickými možnosťami. Bohatá fauna a flóra, chránené prírodné územia a biotopy národného a európskeho významu by mohli byť lákadlom pre domácich a zahraničných turistov. Združenie sa všetkými disponibilnými prostriedkami podieľa na budovaní vyhovujúceho ekonomického prostredia a územia s dobrými medziľudskými vzťahmi a potenciálom pre rozvoj celého regiónu. Taktiež sa snaží riešiť problémy s nedostatkom pracovných miest a so zvýšením počtu návštevníkov tejto oblasti. Spolupráca predstaviteľov verejného, neziskového a podnikateľského sektora je zárukou a prejavom snahy aktérov územia o jeho rozvoj po všetkých stránkach.

Aby bolo zabezpečené napredovanie a rozvoj územia MAS je nevyhnutné založenie a chod kancelárie MAS. Tá bude mať na starosť aktivity v podobe formálnej kontroly prijatých projektov a príloh, registrácie projektových zámerov, zabezpečovania zberu informácii, sledovania čiastkových a celkových výsledkov, zabezpečovanie informovanosti žiadateľov a mnoho ďalších. Hlavným účelom kancelárie bude nepretržité napĺňanie cieľov stanovených v schválenej stratégii MAS.

Viac
Subjekt
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Miesta realizácie
Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Štvrtok, Melčice-Lieskové, Kostolná-Záriečie, Ivanovce, Chocholná-Velčice, Drietoma, Adamovské Kochanovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.10.2019
Celková suma
109,628 €
Vlastné zdroje
5,481 €
Vyčerpané z projektu
64,821 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér/ zmluva/

Výplatný lístok 6/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 7/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 9/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 6/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 8/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 7/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 9/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
1,076 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
2,717 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 7/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 8/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 6/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
1,886 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 8/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 9/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
1,987 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 10/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 10/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,443 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 11/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 1/2019/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 2/2019/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,457 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 3/2019/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 4/2019/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 5/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
1,477 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 6/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
1,451 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 8/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,488 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 11/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 12/2018/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 12/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
1,462 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 12/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
2,016 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 1/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 1/2019/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,472 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 2/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 2/2019/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Administratívny pracovník /zmluva/

Výplatný lístok 3/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 4/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,472 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

PV2/2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
5,767 €
Schválené na preplatenie
5,738 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 10/2018/3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 11/2018/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,472 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér /zmluva/

Výplatný lístok 3/2019/2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
1,464 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 7/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Projektový manažér /zmluva/

Výplatný lístok 9/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálne sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výplatný lístok 10/2019/1

Výplatný lístok 10/2019/1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.