Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty č. II/517 v dĺžke 3,590 km vrátane mosta Orlové a ďalších dvoch mostných objektov. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Cieľovou skupinou budú obyvatelia Považskej Bystrice a ostatní občania prechádzajúci regiónom vrátane priľahlých vidieckych oblastí. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 3,590 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - 57 958 Eur.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 3,590, ktorá pokračuje cez obec Prečín a končí v km 14,470 za obcou Domaniža.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.09.2020
Celková suma
4,103,288 €
Vlastné zdroje
205,164 €
Vyčerpané z projektu
1,631,018 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
14.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/517 - ETAPA č…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
14.08.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
3,59 (km)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
57,958 €
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784,481 €
Schválené na preplatenie
784,481 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784,481 €
Schválené na preplatenie
784,481 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Účtovný doklad č. 201912

Faktúra za stavebný dozor č. 1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,789 €
Schválené na preplatenie
5,789 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Účtovný doklad č. TSK202005PB

Faktúra za stavebný dozor č. 2 II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831,037 €
Schválené na preplatenie
831,037 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 3 za VSD II/517

Faktúra 3 za VSD II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Faktúra 3 za VSD II/517

Faktúra 3 za VSD II/517

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,710 €
Schválené na preplatenie
9,710 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SMS a.s.
IČO
35727951
Názov
SMS a.s.
IČO
35727951
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.