Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD vo Zvolene (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ vo Zvolene je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Zvolen vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Zvolen, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku, v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
32,162,925 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,454,870 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
E. Vybudovanie infr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
24.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,854,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,854,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,454,870 €
Schválené na preplatenie
1,454,870 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,454,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,874,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,874,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,489,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,489,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.