Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD vo Zvolene (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ vo Zvolene je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Zvolen vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Zvolen, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku, v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.05.2023
Celková suma
32,162,925 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
E. Vybudovanie infr…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koľají smerovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koľají vchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.