Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD vo Zvolene (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ vo Zvolene je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Zvolen vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Zvolen, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku, v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
32,162,925 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,454,870 €
Nezrovnalosti
21,516 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
E. Vybudovanie infr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
24.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,854,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,854,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,454,870 €
Schválené na preplatenie
1,454,870 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,454,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a4 THU ZV)

FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
437,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,399,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
705,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6230033 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 05_2023

Faktúra č. 6230033 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6230021 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 03_2023

Faktúra č. 6230021 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6230028 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 04_2023

Faktúra č. 6230028 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,874,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,874,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,489,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,489,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
721,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suma celkom
19,603 €
Vrátená suma
19,603 €
Suma na vymáhanie
19,603 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suma celkom
1,913 €
Vrátená suma
1,913 €
Suma na vymáhanie
1,913 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.