Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD v Humennom (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ v Humennom je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Humenné vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Humenné nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
26,920,244 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,405,539 €
Nezrovnalosti
20,549 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práca a stavebný dozor
Typ
E. Vybudovanie infr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
30.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
754,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
754,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405,539 €
Schválené na preplatenie
2,405,539 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,904,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,904,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,772,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,772,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10% znížené k preukázaniu financovania nad rámec fin. medzery

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

FA č.8483022015 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č.8483022015 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

FA č. 8483022020 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022020 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

FA č. 8483023004 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023004 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

FA č. 8483023007 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023007 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

FA č. 8483023014 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023014 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

FA č. 8483022006 (Dodatokč .2 THU HE)

FA č. 8483022006 (Dodatokč .2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

FA č. 8483022017 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022017 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

FA č. 8483022009 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022009 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

FA č. 8483022019 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022019 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

FA č.8483022013 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č.8483022013 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

FA č. 8483023012 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023012 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

FA č. 8483023002 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023002 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

FA č. 8483023009 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023009 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

FA 8483022011 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA 8483022011 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suma celkom
169 €
Vrátená suma
169 €
Suma na vymáhanie
169 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suma celkom
20,380 €
Vrátená suma
20,380 €
Suma na vymáhanie
20,380 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Metrostav a.s.
IČO
00014915
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.