Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD v Humennom (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ v Humennom je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Humenné vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Humenné nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
26,920,244 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,405,539 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práca a stavebný dozor
Typ
E. Vybudovanie infr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
30.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
754,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
754,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405,539 €
Schválené na preplatenie
2,405,539 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,904,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,904,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,772,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,772,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

FA č.8483022015 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č.8483022015 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

FA č. 8483022020 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022020 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

FA č. 8483023004 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023004 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

FA č. 8483023007 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023007 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

FA č. 8483023014 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023014 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

FA č. 8483022006 (Dodatokč .2 THU HE)

FA č. 8483022006 (Dodatokč .2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

FA č. 8483022017 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022017 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

FA č. 8483022009 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022009 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

FA č. 8483022019 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483022019 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

FA č.8483022013 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č.8483022013 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

FA č. 8483023012 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023012 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

FA č. 8483023002 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023002 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

FA č. 8483023009 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA č. 8483023009 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

FA 8483022011 (Dodatok č. 2 THU HE)

FA 8483022011 (Dodatok č. 2 THU HE)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov IČO
Názov
Metrostav a.s.
IČO
00014915
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.