Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD v Nových Zámkoch (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ v Nových Zámkoch je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Nové Zámky vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Nové Zámky, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Nové Zámky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
39,531,173 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,577,535 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
E. Vybudovanie infr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
25.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,887,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,887,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,529,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,529,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,938,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,938,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,748,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,748,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,596,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,596,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,229,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,229,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
978,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
978,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750,231 €
Schválené na preplatenie
1,750,231 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,827,304 €
Schválené na preplatenie
1,827,304 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,827,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,109,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,109,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10 %

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,626,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,621,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,621,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023

Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,132,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023

Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,132,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023

Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023

Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023

Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,119,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023

Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,119,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023

Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,055,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023

Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,055,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. 220143 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 07_2022

Faktúra č. 220143 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 07_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Faktúra č. 220162 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 09_2022

Faktúra č. 220162 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 09_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Faktúra č. 220183 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 11_2022

Faktúra č. 220183 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 11_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Faktúra č. 230107 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 02_2023

Faktúra č. 230107 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 02_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Faktúra č. 220187 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 12_2022

Faktúra č. 220187 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 12_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Faktúra č. 230104 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 01_2023

Faktúra č. 230104 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 01_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Faktúra č. 230112 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 03_2023

Faktúra č. 230112 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 03_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Faktúra č. 230116 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 04_2023

Faktúra č. 230116 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 04_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra č. 230121 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 05_2023

Faktúra č. 230121 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 05_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Faktúra č. 220171 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 10_2022

Faktúra č. 220171 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra č. 220154 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 08_2022

Faktúra č. 220154 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 08_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Zádržné 10%

Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023

Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,047,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023

Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,047,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Faktúra č. 8476022012 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022

Faktúra č. 8476022012 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022019 v zmysle Dodatku č. 3 za11/2022

Faktúra č. 8476022021 v zmysle Dodatku č. 3 za 10/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022025 v zmysle Dodatku č. 3 za 12/2022

Faktúra č. 8476022025 v zmysle Dodatku č. 3 za 12/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022008 v zmysle Dodatku č. 3 za 4/2022

Faktúra č. 8476022008 v zmysle Dodatku č. 3 za 4/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022010 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022

Faktúra č. 8476022010 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022014 v zmysle Dodatku č. 3 za 7/2022

Faktúra č. 8476022014 v zmysle Dodatku č. 3 za 7/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022016 v zmysle Dodatku č. 3 za 8/2022

Faktúra č. 8476022016 v zmysle Dodatku č. 3 za 8/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476023002 v zmysle Dodatku č. 3 a 5 za 1/2023

Faktúra č. 8476023002 v zmysle Dodatku č. 3 a 5 za 1/2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022019 v zmysle Dodatku č. 3 za 9/2022

Faktúra č. 8476022019 v zmysle Dodatku č. 3 za 9/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022006 v zmysle Dodatku č. 3 za 3/2022

Faktúra č. 8476022006 v zmysle Dodatku č. 3 za 3/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
441,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8476022023 v zmysle Dodatku č. 3 za 11/2022

Faktúra č. 8476022023 v zmysle Dodatku č. 3 za 11/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
Metrostav a.s.
IČO
00014915
Názov
Eximcom s.r.o.
IČO
47595981
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.