Popis projektu

Ústredným zámerom projektu je podporiť sociálne začlenenie sociálne znevýhodneného obyvateľstva v obci s dôrazom na príslušníkov marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva na individuálnej a lokálnej úrovni. Projekt vytvorí priestorové a materiálne podmienky pre poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitný rozvoj, výkon komunitnej a sociálnej práce, výkon komunitnej rehabilitácie ako aj priestor pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov MRK a majoritného obyvateľstva v obci.

Celkovou prestavbou a modernizáciou existujúcej budovy vznikne priestor, ktorý bude dostupný pre akúkoľvek cieľovú skupinu v obci (bez ohľadu na vek, rod, náboženské vyznanie, sociálny status atď.). Komunitné centrum bude svojim nediskriminujúcim prístupom, širokou škálou poskytovaných sociálnych služieb i ďalších aktivít a činností, napomôcť k riešeniu ťaživých sociálnych problémov jednotlivcov aj celých skupín obyvateľstva v obci Ražňany. Činnosti KC majú ambíciu významne podnietiť ľudí k aktívnejšiemu prístupu k dianiu v obci a tiež k uvedomovaniu si spoluzodpovednosti za rozvoj a prosperitu ich sídelnej komunity, v konečnom dôsledku za kvalitu ich života.

Komunitné centrum bude situované v centre obce, vedľa obecného úradu, kostola a cirkevnej základnej školy. Vychádzajúc z projektovej dokumentácie ide o zriadenie KC s maximálnymi nárokmi na priestory (do 250 m2).

Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, a napĺňa zámery Zároveň je v súlade s dlhodobými plánmi obce vytýčenými v dokumentoch a

Viac
Subjekt
Obec Ražňany
Miesta realizácie
Ražňany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.08.2019
Celková suma
242,354 €
Vlastné zdroje
12,118 €
Vyčerpané z projektu
242,204 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prestavba existujúcich objektov na KC
Typ
Podpora prestavby e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
17.01.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
28.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
22.02.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
178406,9 (kWh/rok)
Cieľ
159359,9 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
34,228 (tony CO2 eq)
Cieľ
30,668 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20180080

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,156 €
Schválené na preplatenie
48,156 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20180080

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,156 €
Schválené na preplatenie
48,156 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.20180113

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20180113

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,693 €
Schválené na preplatenie
42,693 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20180113

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,693 €
Schválené na preplatenie
42,693 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

Externý manažment 07/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Externý manažment 08/2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Externý manažment 09/2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Vypracovanie PD

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

Externý manažment 01/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Externý manažment 08/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Externý manažment 09/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Externý manažment 10/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Externý manažment 11/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Plagát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

Externý manažment 05/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Externý manažment 06/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

Zabezpečenie verejného obstarávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190003

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,900 €
Schválené na preplatenie
60,900 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190003

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,900 €
Schválené na preplatenie
60,900 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190008

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,301 €
Schválené na preplatenie
8,301 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190008

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,301 €
Schválené na preplatenie
8,301 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,042 €
Schválené na preplatenie
46,042 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,042 €
Schválené na preplatenie
46,042 €
Realizácia
-
Názov

Spotrebiče

Faktúra č. SB20190072

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Spotrebiče

Faktúra č. SB20190072

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra 19040968

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,529 €
Schválené na preplatenie
7,529 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Nábytok

Faktúra 19040968

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,529 €
Schválené na preplatenie
7,529 €
Realizácia
-
Názov

Kuchynka

Faktúra č.07/2019

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Kuchynka

Faktúra č.07/2019

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Daňový doklad 13/2019

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
3,240 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra 2019424

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Externý manažment 12/2018

Faktúra F2018456

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Externý manažment 01/2019

Faktúra 2019039

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Externý manažment 02/2019

Faktúra 2019081

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Externý manažment 03/2019

Faktúra 2019129

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Externý manažment 04/2019

Faktúra 2019166

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Externý manažment 05/2019

Faktúra 2019210

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Externý manažment 06/2019

Faktúra 2019263

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Externý manažment 07/2019

Faktúra 2019320

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

Externý manažment 08/2019

Faktúra 2019376

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Externý manažment 09/2019

Faktúra 2019423

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.20180119

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,908 €
Schválené na preplatenie
9,908 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Výpočtová technika

Faktúra č.29000351

Vlastník dokladu
Obec Ražňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
1,127 €
Realizácia
23.08.2019
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
TENDERTEAM, s.r.o.
IČO
46964819
Názov
Ing. Peter Jurica, JAP PROJEKT
IČO
41517211
Názov
Ing. Jozef Majtner
IČO
35528737
Názov
EPoS SB, s.r.o.
IČO
17085861
Názov
SANAS a.s.
IČO
36458562
Názov
SALT LS s.r.o.
IČO
50177141
Názov
Jozef Horňák - JOMAS
IČO
34815490
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.