Popis projektu

Ciel'om projektu je dosiahnut' komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnych budov zabezpečujúce energetickú efektivnost' budov pri ich užívaní a zároveň zníženie energetickej náročnosti budov (skutočná spotreba energie). Uvedený ciel' bude dosiahnutý zlepšením kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody formou komplexnej obnovy vonkajšieho plášťa budov s výmenou otvorových výplní, zateplením striech, osadením termostatických hlavíc na ventily vykurovacích telies, hydraulickým vyregulovaním vykurovacích telies a výmenou osvetlenia.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.04.2021
Celková suma
1,147,479 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
246,504 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy, o…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
25.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
23.04.2021
Názov
Modernizácia administratívnej budovy, o…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
25.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
23.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
02.05.2018
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
23.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
104,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
117,488 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
115,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
398,9311 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
875,44 (MWh/rok)
Cieľ
875,44 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
476508,9 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
668321,958 (kWh/rok)
Cieľ
587126,4018 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5875,86 (m2)
Cieľ
5875,86 (m2)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
594005,1932 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 02.10.2019 až 31.10.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 02.10.2019 až 31.10.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 02.10.2019 až 31.10.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 02.10.2019 až 31.10.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 02.10.2019 - 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 02.10.2019 - 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,813 €
Schválené na preplatenie
53,813 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 02.10.2019 - 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 02.10.2019 - 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,813 €
Schválené na preplatenie
53,813 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.11.2019 až 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.11.2019 až 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.11.2019 až 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.11.2019 až 30.11.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2019 - 20.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2019 - 20.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,408 €
Schválené na preplatenie
16,408 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2019 - 20.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2019 - 20.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,408 €
Schválené na preplatenie
16,408 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.12.2019 až 31.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.12.2019 až 31.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.12.2019 až 31.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.12.2019 až 31.12.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,878 €
Schválené na preplatenie
71,878 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,371 €
Schválené na preplatenie
5,371 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,371 €
Schválené na preplatenie
5,371 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,878 €
Schválené na preplatenie
71,878 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.01.2020 až 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.01.2020 až 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.01.2020 až 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.01.2020 až 31.01.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.02.2020 až 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.02.2020 až 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.02.2020 až 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.02.2020 až 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,454 €
Schválené na preplatenie
9,454 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,337 €
Schválené na preplatenie
30,337 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,454 €
Schválené na preplatenie
9,454 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,337 €
Schválené na preplatenie
30,337 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
4,007 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,721 €
Schválené na preplatenie
48,721 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.03.2020 až 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.03.2020 až 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.03.2020 až 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.03.2020 až 31.03.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Energetický audit pre objekt č. 7 APB II.

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2017
Názov

Energetický audit pre objekt č. 2 APB I.

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia pre objekt č. 2 APB I.

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2017
Názov

Projektová dokumentácia pre objekt č. 7 APB II.

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2017
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.04.2020 až 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.04.2020 až 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.04.2020 až 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.04.2020 až 30.04.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.05.2020 až 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.05.2020 až 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.05.2020 až 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.05.2020 až 31.05.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.06.2020 až 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.06.2020 až 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.06.2020 až 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.06.2020 až 30.06.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Neoprávnené zložky mzdy

Neoprávnené zložky mzdy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628005 Poistné na VP

628005 Poistné na VP

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628004 Poistné na IVD

628004 Poistné na IVD

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628003 Poistné na ÚZ

628003 Poistné na ÚZ

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628002 Poistné na VD

628002 Poistné na VD

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628001 Poistné na NZ

628001 Poistné na NZ

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VZP

621 Poistné do VZP

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642014 Transfery jednotlivcom

642014 Transfery jednotlivcom

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky

612002 Ostatné príplatky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

612001 Osobný príplatok

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

611 Tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
3,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.07.2020 až 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.07.2020 až 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.07.2020 až 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVVaÚVTOS-27/36-2019 za obdobie 01.07.2020 až 31.07.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

642035 Transfery jednotlivcom

642035 Transfery jednotlivcom

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Neoprávnené zložky mzdy

Neoprávnené zložky mzdy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628005 Poistné na VP

628005 Poistné na VP

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628004 Poistné na IVD

628004 Poistné na IVD

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628003 Poistné na ÚZ

628003 Poistné na ÚZ

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628002 Poistné na VD

628002 Poistné na VD

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628001 Poistné na NZ

628001 Poistné na NZ

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VZP

621 Poistné do VZP

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky

612002 Ostatné príplatky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

612001 Osobný príplatok

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

611 Tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
11,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.12.2020 - 21.12.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2021 - 12.03.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2021 - 12.03.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2021 - 12.03.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 01.03.2021 - 12.03.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Veľkoplošný pútač 2500x1400mm

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Neoprávnené zložky mzdy

Neoprávnené zložky mzdy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628005 Poistné na VP

628005 Poistné na VP

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628004 Poistné na IVD

628004 Poistné na IVD

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628003 Poistné na ÚZ

628003 Poistné na ÚZ

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628002 Poistné na VD

628002 Poistné na VD

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628001 Poistné na NZ

628001 Poistné na NZ

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do VZP

621 Poistné do VZP

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642035 Transfery jednotlivcom

642035 Transfery jednotlivcom

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky

612002 Ostatné príplatky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

612001 Osobný príplatok

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

611 Tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738310
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
CINEMA + spol. s r.o.
IČO
31586457
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
MGU s. r. o.
IČO
44473214
Názov
Bizoň Martin Ing. arch.
IČO
34707034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.