Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania strategického cieľa definovaného schválenou Stratégiou MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, ktorým je „Do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov.“ Ako aj špecifických cieľov:

 • vytváranie udržateľných pracovných miest v podnikoch posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov,
 • prispieť k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia ľudí v produktívnom veku,
 • zlepšenie infraštruktúry obcí MAS ZDŽO,
 • zlepšenie udržateľných vzťahov medzi mestami Komárno, Kolárovo a ich zázemím vo verejných službách,
 • chod MAS ZDŽO,
 • animácie v území.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov je nevyhnutné dosiahnuť merateľný ukazovateľ projektu, ktorým je jedna miestna akčná skupina, ktorej bude poskytnuté financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS a vybudovaná dostatočná prevádzková kapacita MAS ZDŽO, keďže efektívne fungovanie kancelárie bude mať nasledovné pozitívne dopady na implementáciu Stratégie CLLD MAS ZDŽO, napr.:

 • budovanie odborných kapacít schopných zabezpečiť fungovanie MAS aj po skončení podpory EÚ,
 • zlepšenie spolupráce organizácií v území MAS ZDŽO,
 • trojsektorová spolupráca v území založená na prístupe LEADER/CLLD,
 • vyššia miera koordinácie aktivít v území,
 • zvýšenie absorpčnej schopnosti územia čerpať vlastné aj cudzie zdroje v záujme trvalej udržateľnosti výsledkov aktivít,
 • zabezpečí bezproblémové dosiahnutie merateľných ukazovateľov Stratégie CLLD MAS ZDŽO, atď.

Predmetom projektu je zabezpečenie technického zázemia pre chod MAS ZDŽO, a to prenájmom, alebo zaobstaraním kancelárie, nábytku, IKT vrátane softwaru, vytvorením 4 nových pracovných miest a prefinancovaním ostatných prevádzkových nákladov a externých služieb.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Miesta realizácie
Zlatná na Ostrove, Zemné, Zemianska Olča, Vrbová nad Váhom, Virt, Veľké Kosihy, Trávnik, Tôň, Sokolce, Radvaň nad Dunajom, Patince, Okoličná na Ostrove, Modrany, Moča, Marcelová, Lipové, Komoča, Kravany nad Dunajom, Komárno, Kolárovo, Klížska Nemá, Kameničná, Iža, Chotín, Holiare, Dedina Mládeže, Číčov, Čalovec, Búč, Bodzianske Lúky, Bodza, Bátorove Kosihy, Andovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.10.2019
Celková suma
141,459 €
Vlastné zdroje
7,073 €
Vyčerpané z projektu
35,294 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
3,225 €
Schválené na preplatenie
3,225 €
Realizácia
-
Názov

projektová manažérka_mzda 42019_Fialová

Výplatná listina_apríl2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

administratívna pracovníčka_mzda 42019_Bekeová

Výplatná listina_apríl2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

odborná administratívna pracovníčka_mzda 62019_Violová

Výplatná listina 62019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

projektová manažérka_mzda 062019_Fialová

Výplatná listina 62019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

administratívna pracovníčka_mzda 062019_Bekeová

Výplatná listina 62019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

projektová manažérka_mzda 52019_Fialová

Výplatná listina 52019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

administratívna pracovníčka_mzda 052019_Bekeová

Výplatná listina 52019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

odborná administratívna asistentka_mzda 052019_Violová

Výplatná listina 52019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

odborná administratívna asistentka_mzda 072019_Violová

Výplatné listiny 72019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

projektová manažérka_mzda 072019_Fialová

Výplatné listiny 72019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

administratívna pracovníčka_mzda 72019_Bekeová

Výplatné listiny 72019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

odborná administratívna asistentka_mzda 082019_Violová

Výplatné listiny 82019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

projektová manažérka_mzda 082019_Fialová

Výplatné listiny 82019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

administratívna pracovníčka_mzda 082019_Bekeová

Výplatné listiny 82019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
31.10.2020
Názov

Mzdové listy 092019

mzdový list

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
4,597 €
Schválené na preplatenie
4,597 €
Realizácia
17.10.2020
Názov

Mzdové listy 102019

Mzdové listy 102019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
4,597 €
Schválené na preplatenie
4,597 €
Realizácia
11.11.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.