Popis projektu

Predložený projekt je zameraný na obstaranie a inštaláciu vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) aplikačnej úrovne Level 2 do 25 kusov elektrických jednotiek (ďalej EJ) dvoch typov: 13 kusov 3-dielných EJ a 12 kusov 4-dielných EJ v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN. Nákup uvedených dvojsystémových EJ je predmetom projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť. Ich obstarávanie pre železničnú osobnú dopravu (ďalej ŽOD) sa realizuje počas 47 mesiacov, t. j. od júna 2018 do konca apríla 2022. Uvedené EJ budú premávať na tratiach, z ktorých väčšia časť je v súčasnom období už vybavená traťovým systémom ETCS a to v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja.

ZSSK bude nadobudnutý majetok – 25 ks EJ s inštalovaným systémom ETCS Level 2, ktorého implementácia je predmetom predloženého projektu, využívať výhradne pre potreby prevádzky ŽOD na tratiach v intenciách platnej ZoDSVZ, t. j. na:

·         trati KCP 120 Žilina – Púchov – Trenčín

·         trati KCP 125 Púchov – Horní Lideč (CZ)

·         trati KCP 127 Žilina – Čadca

·         trati KCP 129 Čadca – Skalité – Zwardoň (PL)

·         trati KCP 180 Žilina – Liptovský Mikuláš.

Elektrické jednotky  musia byť schválené po inštalácií komponentov ETCS pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky  je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd,  dodanie kompletnej  technickej dokumentácie, školenie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2023
Celková suma
17,420,811 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
15,901 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodanie a inštalácia ETCS do 25ks EJ
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obstaraných nových hnacích dráhových vozidiel
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora energie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (kWh/miestokm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ing. Svetlana Betíková 5/2019

Účtovný doklad 5/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 5/2019

Účtovný doklad 5/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 4/2019

Účtovný doklad 4/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 4/2019

Účtovný doklad 4/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Ing. Peter Golian 3/2019

Účtovný doklad 3/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 3/2019

Účtovný doklad 3/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
563 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 3/2019

Účtovný doklad 3/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Ing. Peter Golian 2/2019

Účtovný doklad 2/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 2/2019

Účtovný doklad 2/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 2/2019

Účtovný doklad 2/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Ing. Peter Golian 1/2019

Účtovný doklad 1/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 1/2019

Účtovný doklad 1/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 1/2019

Účtovný doklad 1/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 12/2018

Účtovný doklad 12/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 12/2018

Účtovný doklad 12/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ing. Peter Golian 12/2018

Účtovný doklad 12/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 11/2018

Účtovný doklad 11/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 11/2018

Účtovný doklad 11/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Ing. Peter Golian 11/2018

Účtovný doklad 11/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Ing. Svetlana Betíková 10/2018

Účtovný doklad 10/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 10/2018

Účtovný doklad 10/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Ing. Peter Golian 10/2018

Účtovný doklad 10/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 9/2018

Účtovný doklad 9/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Ing. Svetlana Betíková 9/2018

Účtovný doklad 9/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Ing. Svetlana Betíková 8/2018

Účovný doklad 8/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 8/2018

Účovný doklad 8/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 7/2018

Účtovný doklad 7/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
10.08.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 7/2018

Účtovný doklad 7/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.08.2019
Názov IČO
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.