Popis projektu

Predložený projekt je zameraný na obstaranie a inštaláciu vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) aplikačnej úrovne Level 2 do 25 kusov elektrických jednotiek (ďalej EJ) dvoch typov: 13 kusov 3-dielných EJ a 12 kusov 4-dielných EJ v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN. Nákup uvedených dvojsystémových EJ je predmetom projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť. Ich obstarávanie pre železničnú osobnú dopravu (ďalej ŽOD) sa realizuje počas 47 mesiacov, t. j. od júna 2018 do konca apríla 2022. Uvedené EJ budú premávať na tratiach, z ktorých väčšia časť je v súčasnom období už vybavená traťovým systémom ETCS a to v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja.

ZSSK bude nadobudnutý majetok – 25 ks EJ s inštalovaným systémom ETCS Level 2, ktorého implementácia je predmetom predloženého projektu, využívať výhradne pre potreby prevádzky ŽOD na tratiach v intenciách platnej ZoDSVZ, t. j. na:

·         trati KCP 120 Žilina – Púchov – Trenčín

·         trati KCP 125 Púchov – Horní Lideč (CZ)

·         trati KCP 127 Žilina – Čadca

·         trati KCP 129 Čadca – Skalité – Zwardoň (PL)

·         trati KCP 180 Žilina – Liptovský Mikuláš.

Elektrické jednotky  musia byť schválené po inštalácií komponentov ETCS pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky  je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd,  dodanie kompletnej  technickej dokumentácie, školenie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2023
Celková suma
14,724,766 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
15,901 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodanie a inštalácia ETCS do 25ks EJ
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
29.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.03.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
29.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
24,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohová faktúra Betamont č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra Betamont č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Zálohová faktúra Betamont č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra Betamont č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Ing. Svetlana Betíková 5/2019

Účtovný doklad 5/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 5/2019

Účtovný doklad 5/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 4/2019

Účtovný doklad 4/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 4/2019

Účtovný doklad 4/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Ing. Peter Golian 3/2019

Účtovný doklad 3/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 3/2019

Účtovný doklad 3/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
563 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 3/2019

Účtovný doklad 3/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Ing. Peter Golian 2/2019

Účtovný doklad 2/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 2/2019

Účtovný doklad 2/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 2/2019

Účtovný doklad 2/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Ing. Peter Golian 1/2019

Účtovný doklad 1/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 1/2019

Účtovný doklad 1/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 1/2019

Účtovný doklad 1/2019

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ing. Jozef Kutenič 12/2018

Účtovný doklad 12/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 12/2018

Účtovný doklad 12/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ing. Peter Golian 12/2018

Účtovný doklad 12/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 11/2018

Účtovný doklad 11/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 11/2018

Účtovný doklad 11/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Ing. Peter Golian 11/2018

Účtovný doklad 11/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Ing. Svetlana Betíková 10/2018

Účtovný doklad 10/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 10/2018

Účtovný doklad 10/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Ing. Peter Golian 10/2018

Účtovný doklad 10/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 9/2018

Účtovný doklad 9/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Ing. Svetlana Betíková 9/2018

Účtovný doklad 9/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Ing. Svetlana Betíková 8/2018

Účovný doklad 8/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 8/2018

Účovný doklad 8/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Ing. Jozef Kutenič 7/2018

Účtovný doklad 7/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
10.08.2019
Názov

Ing. Svetlana Betíková 7/2018

Účtovný doklad 7/2018

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.08.2019
Názov

Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
1,459,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
1,459,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.

Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.pdf

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.

Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.pdf

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230122, 660.013, Betamont dňa 20.12.2023

Zálohová faktúra č.580230122, 660.013, Betamont dňa 20.12.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023.

Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023.

Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023.

Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023.

Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023.

Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023.

Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023.

Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023.

Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Faktúra č.582231265, 661-08, Betamont dňa 5.12.2023.

Faktúra č.582231265, 661-08, Betamont dňa 5.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231350, 661-11, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231350, 661-11, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231349, 661-10, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231349, 661-10, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231348, 661-09, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231348, 661-09, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231352, 661-13, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231352, 661-13, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231351, 661-12, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231351, 661-12, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231365, 660-08, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231365, 660-08, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231366, 660-09, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231366, 660-09, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231363, 660-07, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231363, 660-07, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231367, 660-10, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231367, 660-10, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231368, 660-11, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231368, 660-11, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231369, 660-12, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231369, 660-12, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231362, 660-06, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231362, 660-06, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231360, 660-03, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231360, 660-03, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231267, 660-04, Betamont dňa 5.12.2023.

Faktúra č.582231267, 660-04, Betamont dňa 5.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231359, 660-02, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231359, 660-02, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231361, 660-05, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231361, 660-05, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231358, 660-01, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231358, 660-01, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
292,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231342, 661-01, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231342, 661-01, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231345_661-04,Betamont Zvolen.pdf

Faktúra č.582231345, 661-04, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231343, 661-02, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231343, 661-02, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231344, 661-03, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231344, 661-03, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231346, 661-05, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231346, 661-05, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.582231347, 661-07, Betamont dňa 19.12.2023.

Faktúra č.582231347, 661-07, Betamont dňa 19.12.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
291,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023.

Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023.

Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
233,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
234,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

6_19-12_22_mzdové náklady min.r.

6_19-12_22_mzdové náklady min.r.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
22,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6_19-12_22_zákonné sociálne poistenie min.r.

6_19-12_22_zákonné sociálne poistenie min.r.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1-10_23_mzdové náklady

1-10_23_mzdové náklady

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1-10_23_zákonné sociálne poistenie

1-10_23_zákonné sociálne poistenie

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Názov
BETAMONT s.r.o.
IČO
31564518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.