Popis projektu

Predložený projekt je zameraný na obstaranie a inštaláciu vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) aplikačnej úrovne Level 2 do 25 kusov elektrických jednotiek (ďalej EJ) dvoch typov: 13 kusov 3-dielných EJ a 12 kusov 4-dielných EJ v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN. Nákup uvedených dvojsystémových EJ je predmetom projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť. Ich obstarávanie pre železničnú osobnú dopravu (ďalej ŽOD) sa realizuje počas 47 mesiacov, t. j. od júna 2018 do konca apríla 2022. Uvedené EJ budú premávať na tratiach, z ktorých väčšia časť je v súčasnom období už vybavená traťovým systémom ETCS a to v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja.

ZSSK bude nadobudnutý majetok – 25 ks EJ s inštalovaným systémom ETCS Level 2, ktorého implementácia je predmetom predloženého projektu, využívať výhradne pre potreby prevádzky ŽOD na tratiach v intenciách platnej ZoDSVZ, t. j. na:

·         trati KCP 120 Žilina – Púchov – Trenčín

·         trati KCP 125 Púchov – Horní Lideč (CZ)

·         trati KCP 127 Žilina – Čadca

·         trati KCP 129 Čadca – Skalité – Zwardoň (PL)

·         trati KCP 180 Žilina – Liptovský Mikuláš.

Elektrické jednotky  musia byť schválené po inštalácií komponentov ETCS pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky  je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd,  dodanie kompletnej  technickej dokumentácie, školenie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.12.2023
Celková suma
17,420,811 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodanie a inštalácia ETCS do 25ks EJ
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obstaraných nových hnacích dráhových vozidiel
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora energie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (kWh/miestokm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.