Popis projektu

Ústredným zámerom projektu je predovšetkým podpora sociálneho začlenenia marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva obce, zmierňovanie a odstraňovanie individuálnych i celospoločenských disparít, ktoré vedú k prehlbovaniu ich sociálneho vylúčenia a zníženej kvalite života.

Práve výstavba komunitného centra ako neutrálneho priestoru, ktorý je dostupný a otvorený pre akúkoľvek cieľovú skupinu v obci (bez ohľadu na vek, rod, náboženské vyznanie, sociálny status atď.), má svojim nediskriminujúcim prístupom, širokou škálou poskytovaných sociálnych služieb i ďalších aktivít a činností potenciál napomôcť k riešeniu ťaživých sociálnych problémov jednotlivcov či celých skupín obyvateľstva Družstevnej pri Hornáde. Činnosti KC majú ambíciu významne podnietiť ľudí k aktívnejšiemu prístupu k dianiu v obci a tiež k uvedomovaniu si spoluzodpovednosti za rozvoj a prosperitu ich domácej sídelnej komunity.

Vychádzajúc z projektovej dokumentácie KC Družstevná pri Hornáde ide o výstavbu KC so strednými nárokmi na priestory, kapacita KC je stanovená na 46 osôb. KC bude prístupné aj pre všetkých členov a členky komunity.

Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os č.6 a napĺňa zámery investičnej priority 6.1.Zároveň je v súlade s dlhodobými plánmi obce vytýčenými v dokumentoch a

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.06.2019
Celková suma
235,197 €
Vlastné zdroje
11,760 €
Vyčerpané z projektu
234,490 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
29.11.2016
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
18.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
07.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment 08/2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
25.09.2017
Názov

Externý manažment 09/2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Externý manažment 01/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Externý manažment 02/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Externý manažment 03/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Externý manažment 04/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Externý manažment 05/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Externý manažment 06/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Externý manažment 07/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Externý manažment 08/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
5,446 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Žiadaná suma
106,043 €
Schválené na preplatenie
106,043 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Žiadaná suma
106,043 €
Schválené na preplatenie
106,043 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Žiadaná suma
102,394 €
Schválené na preplatenie
102,394 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Žiadaná suma
102,630 €
Schválené na preplatenie
102,394 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

Externý manažment 11/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 01/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 05/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 09/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
-
Názov

Pásový schodolez LG 2004 Basic

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,608 €
Schválené na preplatenie
3,608 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

PC zostava

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
1,032 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Multifunkčné zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Skrinka 4-dverová s policami

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kancelárske kreslo

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Skriňa s posuvnými dverami

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Stolička kovová

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Šatňová stena

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Pracovný stôl s kontajnerom

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Stolička so sklopným pultíkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Tabuľa magnetická kovová

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Externý manažment 10/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 12/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 02/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 04/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,971 €
Schválené na preplatenie
2,971 €
Realizácia
16.04.2019
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
IČO
44303327
Názov
PATRIUM s.r.o.
IČO
47390514
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
Next Team, s.r.o.
IČO
36487104
Názov
Black Red White, a.s.
IČO
36573175
Názov
CHIROS MEDICAL s. r. o.
IČO
36204587
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.