Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP VaI za rok 2017“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP VaI v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP VaI vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.
 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2017
Celková suma
957,051 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
153,588 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 8 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 7 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých sl…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zabezpečenie tlmočenia na bilaterálnom stretnutí s EK, tzv. Quaterly monitoring meeting (8:30-12:30) a 5. Zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VAI (13:30-17:00) dňa 16.02. 2017- MRR

Zabezpečenie tlmočenia na bilaterálnom stretnutí s EK, tzv. Quaterly monitoring meeting (8:30-12:30) a 5. Zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VAI (13:30-17:00) dňa 16.02. 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2017
Názov

Zabezpečenie tlmočenia na bilaterálnom stretnutí s EK, tzv. Quaterly monitoring meeting (8:30-12:30) a 5. Zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VAI (13:30-17:00) dňa 16.02. 2017

Zabezpečenie tlmočenia na bilaterálnom stretnutí s EK, tzv. Quaterly monitoring meeting (8:30-12:30) a 5. Zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VAI (13:30-17:00) dňa 16.02. 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017-VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- falošnej bezpečnostnej kamery- OPVaI- VRR

Dodanie falošnej bezpečnostnej kamery

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Falošná bezpečnostná kamera X1100- OPVaI- VRR

Dodanie falošnej bezpečnostnej kamery

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- falošnej bezpečnostnej kamery- OPVaI-MRR

Dodanie falošnej bezpečnostnej kamery

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Falošná bezpečnostná kamera X1100- OPVaI-MRR

Dodanie falošnej bezpečnostnej kamery

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,848 €
Schválené na preplatenie
4,848 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Prenájom priestorov na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017-VRR

Prenájom priestorov na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Prenájom priestorov na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017-MRR

Prenájom priestorov na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017- MRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
767 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017-VRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
3,330 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Monitorovacom výbore pre operačný program Výskum a inovácie dňa 21.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na „Štvrťročné monitorovacie stretnutie OPVaI s EK“, dňa 4.5.2017-MRR

Zabezpečenie občerstvenia na „Štvrťročné monitorovacie stretnutie OPVaI s EK“, dňa 4.5.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na „Štvrťročné monitorovacie stretnutie OPVaI s EK“, dňa 4.5.2017-VRR

Zabezpečenie občerstvenia na „Štvrťročné monitorovacie stretnutie OPVaI s EK“, dňa 4.5.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Štvrťročné stretnutie a na MV OPVaI dňa 16.2.2017-VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Štvrťročné stretnutie a na MV OPVaI dňa 16.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Štvrťročné stretnutie a na MV OPVaI dňa 16.2.2017- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Štvrťročné stretnutie a na MV OPVaI dňa 16.2.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,445 €
Schválené na preplatenie
4,445 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017-VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017-MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 15.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017-VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017-VRR

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017- MRR

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na štvrťročnom monitorovacom stretnutí OP VaI dňa 21.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017-MRR

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017-VRR

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 26.07.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Zabezpečenie techniky na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017-VRR

Zabezpečenie techniky na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Zabezpečenie techniky na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017- MRR

Zabezpečenie techniky na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Zabezpečenie tlmočenia na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017-MRR

Zabezpečenie tlmočenia na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Zabezpečenie tlmočenia na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017-VRR

Zabezpečenie tlmočenia na podujatí „Štvrťročné monitorovacie stretnutie s EK“ Operačný program Výskuma inovácie, dňa 4.5.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OP ĽZ- VRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OPVaI- MRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,476 €
Schválené na preplatenie
4,476 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OP ĽZ - MRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OPVaI-VRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra- OPVaI-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra - OPVaI-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́- OPVaI-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́ - OPVaI-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra - OP ĽZ-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́- OP ĽZ-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra- OPĽZ-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́- OP ĽZ-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609- OPVaI-MRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609- OPVaI-VRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609 -OP ĽZ- MRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609 - OP ĽZ-VRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť -OPVaI_MRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť- OPVaI_VRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť OP ĽZ-MRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť - OP ĽZ-VRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OPVaI - MRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,434 €
Schválené na preplatenie
3,434 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OPVaI - VRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OP ĽZ -VRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OP ĽZ -VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OPVaI - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OPVaI - VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OP ĽZ -VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OPVaI - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,823 €
Schválené na preplatenie
2,823 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OPVaI - VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci, rok 2017, OPVaI – MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,134 €
Schválené na preplatenie
3,134 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci, rok 2017, OPVaI – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci, rok 2017, OP ĽZ – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci,rok 2017, OP ĽZ – MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
1,784 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OPVaI – MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OPVaI – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OP ĽZ – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017, OPVaI - MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017, OP ĽZ-VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017, OPVaI - VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017- OP ĽZ- MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ- OP ĽZ- MRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,888 €
Schválené na preplatenie
16,888 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ OP ĽZ-VRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ- OPVaI-MRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,376 €
Schválené na preplatenie
110,376 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ- OPVaI-VRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
6,709 €
Realizácia
29.12.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
36250643
Názov
Slovak Lines Express, a. s.
IČO
44667345
Názov
SVD go s. r. o.
IČO
44142510
Názov
Ascona Trading s.r.o.
IČO
50011146
Názov
ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
35846160
Názov
Party Catering, s. r. o.
IČO
46129847
Názov
T SERVICE,s.r.o.
IČO
35935847
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
Ing. Miroslav Vranský CoVrans
IČO
11892692
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
City Hotels Slovakia, a.s.
IČO
36668443
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
realshop.sk, s.r.o.
IČO
50262131
Názov
City Hotel Bratislava s. r. o.
IČO
45956316
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.