Popis projektu

Obec Zemplínska Teplica plní samosprávne funkcie v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Je sídlom miestneho významu. Má 1650 obyvateľov a leží na úpätí Slanských vrchov. Obecný úrad má v súčasnej dobe 31 zamestnancov, z toho tri technicko-hospodárske pracovníčky. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov. V obci žije 405 detí vo veku do 15 rokov, z toho je 180 detí vo veku do 6 rokov. Povinnú školskú dochádzku zabezpečuje plne organizovaná základná škola. Obec má rozvinutú infraštruktúru. Cieľom samosprávy je vytvoriť v obci kvalitné podmienky pre život tak, aby sa aj naďalej rozvíjala a bola atraktívnou lokalitou pre bývanie hlavne mladých ľudí.

Viac
Subjekt
Obec Zemplínska Teplica
Miesta realizácie
Zemplínska Teplica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.10.2018
Celková suma
327,300 €
Vlastné zdroje
16,365 €
Vyčerpané z projektu
327,300 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy za…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
28.02.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
01.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
16.04.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
390906,61 (kWh/rok)
Cieľ
376345,76 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.04.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
69,494 (tony CO2 eq)
Cieľ
68,79 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
16.04.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
80,0 (osoby)
Cieľ
80,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
35,0 (osoby)
Cieľ
35,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.04.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Účtovný doklad 09062018

Vlastník dokladu
Obec Zemplínska Teplica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
231,429 €
Schválené na preplatenie
231,429 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Stavebné práce

Účtovný doklad 09062018

Vlastník dokladu
Obec Zemplínska Teplica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
231,429 €
Schválené na preplatenie
231,429 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemplínska Teplica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
95,871 €
Schválené na preplatenie
95,871 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemplínska Teplica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
95,871 €
Schválené na preplatenie
95,871 €
Realizácia
07.03.2019
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.