Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie potreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a osvetlenie objektu Obecného úradu v obci Ráztočno.

Stav obecnej budovy slúžiacej z väčšej časti ako administratívny priestor je v súčasnosti nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti (vrátane súvisiacich emisií skleníkových plynov), z hľadiska kvality vnútorného prostredia a ekonomiky.

Navrhovaný projekt rieši viaceré aspekty týkajúce sa energetickej účinnosti budovy - zateplenie budovy, inštaláciu nového zdroja vykurovania a úpravu osvetlenia. Energetický audit preukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti, keďže v súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede F. Realizáciou stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tejto centrálnej administratívnej budovy, v ktorej je sústredená väčšina základných služieb resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Viac
Subjekt
Obec Ráztočno
Miesta realizácie
Ráztočno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.04.2018
Celková suma
257,686 €
Vlastné zdroje
12,884 €
Vyčerpané z projektu
257,685 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.04.2018
Skutočný koniec
30.04.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.04.2018
Skutočný koniec
30.04.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
368,5732 (t ekviv. CO2)
Cieľ
125,15 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0383 (MW)
Cieľ
0,0383 (MW)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0383 (MWt)
Cieľ
0,0383 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
40,215 (MWh/rok)
Cieľ
40,215 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
5,7214 (Kg/rok)
Cieľ
7,66 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
27,2757 (Kg/rok)
Cieľ
36,94 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
98,4397 (Kg/rok)
Cieľ
109,96 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1281,6 (m2)
Cieľ
1281,6 (m2)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
11,04 (MWh/rok)
Cieľ
10,5944 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
41,7223 (MWh/rok)
Cieľ
41,7223 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
30682,3 (kWh/rok)
Cieľ
31127,9148 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
260203,248 (kWh/rok)
Cieľ
256281,552 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
33956,7362 (kWh/rok)
Cieľ
34801,9598 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

externý manažment máj 2017

Faktúra 01/2017

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

vypracovanie projektu

Faktúra VF17-155

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

externý manažment september 2017

Faktúra 12/2017

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

externý manažment august 2017

Faktúra 08/2017

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

externý manažment jún 2017

Faktúra 05/2017

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

externý manažment júl 2017

Faktúra 07/2017

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
4,620 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Ponti-M, s.r.o.
Žiadaná suma
216,638 €
Schválené na preplatenie
216,637 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Ponti-M, s.r.o.
Žiadaná suma
23,344 €
Schválené na preplatenie
23,344 €
Realizácia
25.04.2018
Názov IČO
Názov
Ponti-M, s.r.o.
IČO
45341541
Názov
Ing. Jozef Šuľak
IČO
47877448
Názov
INPRO spol. s r.o.
IČO
00590380
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.