Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu ŽoNFP je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity v meste Dobšiná a to prostredníctvom zlepšenia prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. K zvýšeniu technickej vybavenosti dôjde prostredníctvom zlepšenia prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostreníctvom poskytnutia kvalitného vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Projekt rieši výstavbu budovy materskej školy v meste Dobšiná. Objekt bude riešený ako dvojpodlažná budova bez podpivničenia so sedlovou strechou. Do objektu bude zabezpečený bezbarierový vstup. Materská škola je naprojektovaná na 5 tried po 16 detí čím bude možné umiestniť do tohto predškolského zariadenia 80 detí. Celková úžitková plocha budovy by mala byť podľa projektovej dokumentácie 749,7m2. Na 1NP sa budú nachádzať šatne, WC a sprcha pre zamestnancov, šatne, hygienické zázemie, herne, spálne, jedálne, technická miestnosť, sklad paliva, práčovňa, sklad prádla, výdajňa jedla, sklad hračiek, WC muži, WC ženy a WC imobilní. Na 2NP sa bude nachádzať kabinet pre učiteľov, WC zamestnanci, riaditeľňa, šatne, hygienické zázemie, herne, spálne a sklady. 

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.07.2019
Celková suma
489,569 €
Vlastné zdroje
24,478 €
Vyčerpané z projektu
478,274 €
Nezrovnalosti
119,099 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy/e…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
15.10.2016
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
03.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
80,0 (osoby)
Cieľ
70,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.12.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
80,0 (osoby)
Cieľ
80,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
21.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,900 €
Schválené na preplatenie
114,900 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,900 €
Schválené na preplatenie
114,900 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20160003

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,976 €
Schválené na preplatenie
11,958 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,032 €
Schválené na preplatenie
142,032 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,032 €
Schválené na preplatenie
142,032 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
1,480 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
1,480 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
2,302 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,404 €
Schválené na preplatenie
204,404 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,404 €
Schválené na preplatenie
204,404 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
90,374 €
Vrátená suma
86,609 €
Suma na vymáhanie
86,609 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Hodnotenie uchádzač…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
28,725 €
Vrátená suma
28,725 €
Suma na vymáhanie
28,725 €
Typ
Hodnotenie uchádzač… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
119,099 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
115,334 €
Typ
Hodnotenie uchádzač…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
119,099 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
115,334 €
Typ
Hodnotenie uchádzač…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
ECOTEN s. r. o.
IČO
50250299
Názov
Ing. Anna Hlaváčová
IČO
40416615
Názov
Strojstav spol. s r.o.
IČO
31573258
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.