Popis projektu

Predmetom  zákazky je  poskytnutie služby:  vypracovať  a  dodať  štúdiu  realizovateľnosti s názvom „ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti" (ďalej len „ŠR“).
 
Projekt je zameraný na modernizáciu železničnej infraštruktúry s cieľom riešenia koncepcie dopravných prúdov a zabezpečenia prevádzky osobnej, nákladnej a medzinárodnej prepravy ako aj regionálnej/miestnej prepravy v dopravnom uzle.
 

Pod pojmom projekt sa rozumie modernizácia železničného dopravného uzla:

  • železničný  úsek  Bratislava  –  štátna  hranica  Slovenská  republika/Maďarsko(ďalej len „SR/MR“, „ŽSR/GYSEV“)
  • železničný úsek Bratislava – štátna hranica Slovenská republika/Rakúsko (ďalej len „SR/RR“, „ŽSR/ӦBB“) 

koridor IV.

  • železničný úsek (Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná  stanica – Bratislava- Vajnory /Bratislava-Petržalka – Rusovce – štátna hranica Rajka „ŽSR/GYSEV“, Bratislava-Petržalka – štátna hranica Kittsee „ŽSR/ӦBB“

koridor Va.

  • železničný úsek Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Rača
  • železničný úsek Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice
  • železničný úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka
  • železničné úseky prepojenia koridorov (spojky)
  • železničný úsek Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/RR
  • ŽST Bratislava východ a priľahlé trate
  • železničný úsek Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko,

ktoré  sú  súčasne  aj  úseky  kombinovanej  dopravy  AGTC  a sú  napojené  na  železničnú infraštruktúru  a  medzinárodného nákladného koridoru  RFC 7, splývajúceho  s koridorom E (Drážďany – Praha – Bratislava/Viedeň – Budapešť – Bukurešť – Konstanca/Atény) a RFC 5.
 
Projekt   vychádzajúci   zo   záverov   ŠR   by   mal   navrhnúť   súbor   špecifických   opatrení, potvrdených zberom dát a analýzou a identifikovať zoznam projektov/intervencií, ktoré by mohli  byť  posúdené  a  ďalej  pripravované  a realizované  v krátkodobom,  strednodobom, prípadne dlhodobom výhľade.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava V, Bratislava IV, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava I
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.12.2019
Celková suma
1,298,880 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,233,936 €
Nezrovnalosti
308,484 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Spracovanie štúdie realizovateľnosti
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
20.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
20.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 2 (35%)

faktúra č. 18021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409,147 €
Schválené na preplatenie
409,147 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 2 (35%)

faktúra č. 18021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409,147 €
Schválené na preplatenie
409,147 €
Realizácia
-
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 2 (35%) - zádržné

faktúra č. 18021 (zádržné)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,461 €
Schválené na preplatenie
45,461 €
Realizácia
-
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 2 (35%) - zádržné

faktúra č. 18021 (zádržné)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,461 €
Schválené na preplatenie
45,461 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 4 (35%)

faktúra č. 19015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409,147 €
Schválené na preplatenie
409,147 €
Realizácia
-
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 4 (35%)

faktúra č. 19015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409,147 €
Schválené na preplatenie
409,147 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 4 (35%) - zádržné

faktúra č. 19015 (zádržné)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,461 €
Schválené na preplatenie
45,461 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 4 (35%) - zádržné

faktúra č. 19015 (zádržné)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,461 €
Schválené na preplatenie
45,461 €
Realizácia
-
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 5 (30%)

faktúra č. 19107

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,720 €
Schválené na preplatenie
324,720 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 5 (30%)

faktúra č. 19107

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,720 €
Schválené na preplatenie
324,720 €
Realizácia
-
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 5 (30%) - záv.5% NFP

faktúra č. 19107 - záv.5% NFP

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Štúdia realizovateľnosti po skončení Etapy 5 (30%) - záv. 5% NFP (zádržné)

faktúra č. 19107 (zádržné) - záv.5% NFP

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
308,484 €
Vrátená suma
308,484 €
Suma na vymáhanie
308,484 €
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.