Popis projektu

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie k projektu „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“ v členení:

  • dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti; 
  • dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane časti inžinierskej činnosti a posúdenia TSI.

Vypracovaná dokumentácia a následná stavba vytvorí globálny projekt  „ŽSR,  Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“, ktorý má byť súčasťou komplexného programu budovania regionálnej integrovanej dopravy v rámci Košického samosprávneho kraja. Vytváraním spomínaných terminálov integrovanej osobnej prepravy a zapájaním ich do siete integrovaného dopravného systému vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov predmetných lokalít k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou.

Pre možnosť budúcej výstavby terminálu je momentálne potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Projekt plynulo nadväzuje na spracovanie projektovej prípravy predmetnej stavby s podporou Operačného programu Doprava 2007 – 2013. 

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trebišov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2014 - 01.12.2018
Celková suma
193,571 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
193,571 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava DUR, DSPRS vrátane …
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.04.2014
Skutočný začiatok
22.04.2014
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
27.02.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2014
Skutočný začiatok
22.04.2014
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
03.05.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IČ pre DÚR - zabezpečenie predbežných súhlasov poľnohospodárskeho pôdneho a lesného pôdneho fondu

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - zabezpečenie vydania územného rozhodnutia a jeho právoplatnosti

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - zabezpečenie geodetických a majetkoprávnych podkladov k územnému rozhodnutiu

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - vypracovanie návrhu na začatie územného konania

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - zabezpečenie predbežných súhlasov používanie verejného priestranstva, nebezpečných odpadov, prístupových komunikácií

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - kompletné prerokovanie DÚR s objednávateľom

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - kompletné prerokovanie DÚR s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činností

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ pre DÚR - zabezpečenie vydania schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR

faktúra č. 15040064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Archeologický prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Dendrologický prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
1,355 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Geodetické zameranie (Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. polygónu a Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie)

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,000 €
Schválené na preplatenie
11,000 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Dopravno-inžinierske podklady

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Ekologický prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,540 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Geotechnický prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Korózny prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,525 €
Schválené na preplatenie
6,525 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Prieskum inžinierskych sietí (Prieskum inžinierskych vedení)

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,810 €
Schválené na preplatenie
4,810 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Stavebno-technický prieskum

faktúra č. 14010153

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
2,635 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (70%)

faktúra č. 15040012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,058 €
Schválené na preplatenie
26,058 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (30%) zádržné

faktúra č. 15040012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,168 €
Schválené na preplatenie
11,168 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

DSPRS (70%)

faktúra č. 17040005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,455 €
Schválené na preplatenie
63,455 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

DSPRS (15%) zádržné

faktúra č. 17040005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,598 €
Schválené na preplatenie
13,598 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Posúdenie TSI DSPRS

faktúra č. 17040024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
3,780 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

DSPRS (15%) zádržné

faktúra č. 17040005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,598 €
Schválené na preplatenie
13,598 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

IČ pre DSPRS (60%)

faktúra č. 17040041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,641 €
Schválené na preplatenie
10,641 €
Realizácia
26.04.2018
Názov IČO
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.