Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy mestského úradu realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu s dosiahnutím globálneho ukazovateľa energetickej triedy

Rekonštrukcia zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu  verejnej budovy mestského úradu a na jej celkovú energetickú úsporu bude v rozsahu: zlepšenia tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií, ELI, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia vzduchotechniky.

Užívateľmi výsledkov projektu budú zamestnanci mestského úradu a mestskej polície, ktorá tiež sídli v objekte. Realizáciou projektu sa dosiahne aj bezbariérovosť objektu vďaka novému výťahu.

Plánovaná úspora energie na vykurovanie podľa energetického auditu sa opatreniami dostane na úroveň 75,4 % a celkové úspory energie budú predstavovať 329 896,55 KWh/rok.  

Viac
Subjekt
Mesto Myjava
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.11.2018
Celková suma
739,865 €
Vlastné zdroje
36,993 €
Vyčerpané z projektu
738,232 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
21.07.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
15.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
27.01.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0067 (MW)
Cieľ
0,0069 (MW)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0067 (MWt)
Cieľ
0,0069 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,158 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
94,53 (t ekviv. CO2)
Cieľ
80,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
39,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2452,38 (m2)
Cieľ
2452,38 (m2)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
146,7193 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
476,6158 (MWh/rok)
Cieľ
476,6158 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
329896,55 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
311434,16 (kWh/rok)
Cieľ
260494,26 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
411048,32 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,441 €
Schválené na preplatenie
468,448 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468,448 €
Schválené na preplatenie
468,448 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
11,297 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,297 €
Schválené na preplatenie
11,297 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,365 €
Schválené na preplatenie
17,365 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,356 €
Schválené na preplatenie
181,356 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,356 €
Schválené na preplatenie
181,356 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - rezerva

stavebné práce - rezerva

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,041 €
Schválené na preplatenie
17,041 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - rezerva

stavebné práce - rezerva

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,041 €
Schválené na preplatenie
17,041 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

stavebný dozor 2

stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,053 €
Schválené na preplatenie
4,053 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,677 €
Schválené na preplatenie
18,677 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

externé riadenie

externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
16,000 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

stavebný dozor 3

stavebný dozor 3

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

publicita projektu 2

publicita projektu 2

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

energetický certifikát

energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
2,592 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

publicita projektu 1

publicita projektu 1

Vlastník dokladu
Mesto Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
731 €
Realizácia
23.08.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
738,232 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
738,232 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Názov
MYPRINT, s.r.o.
IČO
36340189
Názov
Ing.Štefan Pucko
IČO
46336206
Názov
Ing. Milan Durec - HARMONIA
IČO
33946965
Názov
Peter Pálka - PPR
IČO
34488341
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.