Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Obchodnej akadémii F. Madvu 2, Prievidza a bude zameraný na zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre študentov, pedagogický aj nepedagogický personál školy. Predmetom projektu je obnova objektov školy, ktorá sa týka zateplenia fasády, nevykurovaného povalového priestoru, vystupujúcich konštrukcii fasády, výmeny objímok dažďových zvodov a hromozvodov za dlhšie, výmeny okien a bočných vstupných dverí, výmeny oplechovania rímsy medzi fasádou a soklom, ošetrenie ako aj nové nátery zámočníckych konštrukcií a klampiarskych konštrukcií na rímse a pod štrešnou konštrukciou, výmena vykurovacích telies, inštalácia ventilov s termostatickými hlavicamia a vyreglovanie potrubných rozvodov. Účelom tejto obnovy školy je zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Prievidza
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.04.2020
Celková suma
529,348 €
Vlastné zdroje
26,467 €
Vyčerpané z projektu
476,957 €
Nezrovnalosti
13,626 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
01.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
01.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
220,229 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2130,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
276,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4222,12 (m2)
Cieľ
4212,0 (m2)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
164,332 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
494,2 (MWh/rok)
Cieľ
494,2 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
329868,0481 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
318325,61 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
445040,7333 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,019 €
Schválené na preplatenie
147,019 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,019 €
Schválené na preplatenie
147,019 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,899 €
Schválené na preplatenie
145,899 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,899 €
Schválené na preplatenie
145,899 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,886 €
Schválené na preplatenie
156,886 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,886 €
Schválené na preplatenie
156,886 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ_Faktúra č. 21190032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,153 €
Schválené na preplatenie
27,153 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Stavebné práce

PRIEMSTAV STAVEBNÁ_Faktúra č. 21190032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,153 €
Schválené na preplatenie
27,153 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce OA PD 21200007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce OA PD 21200007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce OA PD 21200007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzdové výdavky OA PD

Mzdové výdavky OA PD

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor OA PD 2

Stavebný dozor OA PD 2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Stavebný dozor OA PD 1

Stavebný dozor OA PD 1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Stála tabuľa OA PD

Stala tabula OA PD

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Dočasný pútač

Docasny putac OA PD

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
1,284 €
Vrátená suma
1,284 €
Suma na vymáhanie
1,284 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
12,343 €
Vrátená suma
12,343 €
Suma na vymáhanie
12,343 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
IČO
33655308
Názov
PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
IČO
36302953
Názov
Delphia TN s. r. o.
IČO
45651884
Názov
INCOMP MEDIA, s. r. o.
IČO
45535396
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.