Popis projektu

Cieľom projektu "Zefektívnenie realizácie OP VaI implementáciou riadiaceho systému Grant Management“ je kompletný procesne riešený detailný funkčný návrh riadiaceho informačného systému Grant Management (GM) a úvodná limitovaná implementácia jeho funkčného a vývojového prototypu na zvýšenie efektívnosti, kvality a zníženie prácnosti, chybovosti a oneskorení spracovania dokumentárnych elektronických informácií, toku riadenia elektronickej komunikácie a na využívanie moderných informatických nástrojov riadenia pracovníkmi SŠF EÚ MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry ako riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri implementácii Operačného programu Výskum a inovácie.

Návrh GM vychádza z poznania pracovného prostredia rezortu MŠVVaŠ SR, manuálov procedúr MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry, Systému riadenia EŠIF a ostatných relevantných dokumentov CKO.

Navrhnutý systém dopĺňa existujúce inf. systémy, najmä ITMS 2014+, SAP a MS Office, a predpokladá budúcu integráciu na registratúru a ÚPVS s výhľadom bezpapierovej komunikácie a odstráneniu duplicít zadávania údajov pri plnom evidovaní stavu procesov v GM.

Systém GM je určený pre prevádzku v rezortnom dátovom centre MŠVVaŠ SR so zohľadnením jeho IKT prostredia a možností trvalej udržateľnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2016
Celková suma
663,348 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
479,280 €
Nezrovnalosti
119,820 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie analytických výstupov pre …
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Vypracovanie analytických výstupov pre …
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2016
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Detailná funkčná špecifikácia riadiaceho informačného systému Grant Management - MRR

Faktúra SK501-12579 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,667 €
Schválené na preplatenie
254,667 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Detailná funkčná špecifikácia riadiaceho informačného systému Grant Management

Faktúra SK501-12579 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,479 €
Schválené na preplatenie
15,479 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Detailná funkčná špecifikácia riadiaceho informačného systému Grant Management

Faktúra SK501-12579 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,479 €
Schválené na preplatenie
15,479 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Detailná funkčná špecifikácia riadiaceho informačného systému Grant Management - MRR

Faktúra SK501-12579 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,667 €
Schválené na preplatenie
254,667 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Biznis analýza hlavných procesov OP VaI - MRR

Faktúra SK501-12577 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,740 €
Schválené na preplatenie
154,740 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Biznis analýza hlavných procesov OP VaI - VRR

Faktúra SK501-12577 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,406 €
Schválené na preplatenie
9,406 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Biznis analýza hlavných procesov OP VaI - VRR

Faktúra SK501-12577 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,406 €
Schválené na preplatenie
9,406 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Biznis analýza hlavných procesov OP VaI - MRR

Faktúra SK501-12577 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,740 €
Schválené na preplatenie
154,740 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Rozdielová analýza hlavných procesov OP ĽZ voči procesom OP VaI - MRR

Faktúra SK501-12578 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,411 €
Schválené na preplatenie
42,411 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Rozdielová analýza hlavných procesov OP ĽZ voči procesom OP VaI - VRR

Faktúra SK501-12578 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
2,578 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Rozdielová analýza hlavných procesov OP ĽZ voči procesom OP VaI - VRR

Faktúra SK501-12578 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
2,578 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Vypracovanie analytického výstupu Rozdielová analýza hlavných procesov OP ĽZ voči procesom OP VaI - MRR

Faktúra SK501-12578 / Deloitte Advisory

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,411 €
Schválené na preplatenie
42,411 €
Realizácia
22.12.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
119,820 €
Vrátená suma
119,820 €
Suma na vymáhanie
119,820 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
IČO
35739347
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.