Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je novostavba objektu urgentného centrálneho príjmu s komplexným zázemím (chirurgickým, interným a neurologickým oddelením) a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia.

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahne Nemocnica Komárno zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Výstavba nových budov,
  • Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením 
a nákupu softvérového vybavenia

Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0228 Počet nových verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0613 Podlahová plocha nových verejných budov

Viac
Subjekt
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Miesta realizácie
Komárno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.06.2022
Celková suma
8,927,869 €
Vlastné zdroje
892,787 €
Vyčerpané z projektu
936,210 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Budovanie a modernizácia IKT infraštruk…
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
07.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
19.02.2020
Názov
Výstavba nových budov
Typ
Výstavba nových bud…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
15.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
20.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
3559,75 (m2)
Cieľ
3520,6 (m2)
Naposledy aktualizované
19.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Výstavba nových budov - Rezerva na nepredvídané výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Výstavba nových budov - Rezerva na nepredvídané výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - Rezerva na nepredvídané výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Komárno s.r.o. - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
100,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Komárno s.r.o. - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
100,512 €
Schválené na preplatenie
100,512 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj, 12 kanálový so stolíkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor pre OS

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj, 12 kanálový so stolíkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,188 €
Schválené na preplatenie
19,188 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor pre OS

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,382 €
Schválené na preplatenie
23,382 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný ventilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Centrálny monitor vitálnych funkcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF s ETCO2

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Anestéziologický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Centrálny monitor vitálnych funkcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
5,784 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,872 €
Schválené na preplatenie
13,872 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Anestéziologický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,040 €
Schválené na preplatenie
179,040 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF s ETCO2

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,028 €
Schválené na preplatenie
17,028 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný ventilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,664 €
Schválené na preplatenie
17,664 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Autokláv

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Fibrobonchoskop, flexi

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Odsávačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Generátor elektrokoagulačný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná veža

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná veža ORT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Fibrobonchoskop, flexi

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
9,120 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná veža ORT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,262 €
Schválené na preplatenie
164,262 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Generátor elektrokoagulačný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,560 €
Schválené na preplatenie
19,560 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná veža

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,738 €
Schválené na preplatenie
333,738 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Odsávačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,640 €
Schválené na preplatenie
17,640 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Autokláv

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
12,480 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 2

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, JÚS

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj mobilný s C-ramenom

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 1

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj mobilný s C-ramenom

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, JÚS

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 1

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 2

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - mobilné nemocničné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lôžko (RTG transparentné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - mobilné nemocničné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lôžko (RTG transparentné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - mobilné nemocničné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lôžko (RTG transparentné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, JÚS

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj mobilný s C-ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, JÚS

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj mobilný s C-ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

CT prístroj (64 radov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CT prístroj (64 radov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, storpný

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica RTG, 3MPix

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, storpný

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica RTG, 3MPix

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

Výstavba nových budov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, CHIR

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo stropné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo 160

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, GYN

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, ORT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo 140

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo stropné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, CHIR

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, GYN

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo 140

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo 160

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, ORT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, stropný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica RTG, 3MPix

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, stropný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica RTG, 3MPix

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
MENERT spol. s r.o.
IČO
17330165
Názov
KOODIS spol. s r.o.
IČO
31414885
Názov
ULTRAMED s.r.o.
IČO
36638404
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
Medsol Slovakia s.r.o.
IČO
36740471
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.