Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu

Mesto Strážske

Popis projektu

Cieľom projektu , je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania úradu a poskytovania služieb obyvateľstvu. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Obecného úradu. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia vonkajších poveternostných vplyvov a dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Mestského úradu.

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.04.2019
Celková suma
445,378 €
Vlastné zdroje
22,269 €
Vyčerpané z projektu
421,272 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti objek…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
28.10.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
11.07.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
26.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2016,74 (m2)
Cieľ
2016,74 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
5,2443 (Kg/rok)
Cieľ
8,02 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
70,7118 (Kg/rok)
Cieľ
65,42 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
154,768 (MWh/rok)
Cieľ
154,768 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
25,3759 (Kg/rok)
Cieľ
39,64 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
214,5613 (t ekviv. CO2)
Cieľ
43,74 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
56,3868 (MWh/rok)
Cieľ
71,9061 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
98381,2116 (kWh/rok)
Cieľ
82861,885 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
158697,2706 (kWh/rok)
Cieľ
152989,8964 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
146074,9614 (kWh/rok)
Cieľ
123183,8629 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra 180019 STAVOCONZULT, spol s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,165 €
Schválené na preplatenie
199,161 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 180019 STAVOCONZULT, spol s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,161 €
Schválené na preplatenie
199,161 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAVOCONZULT 180027

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,929 €
Schválené na preplatenie
190,902 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAVOCONZULT 180027

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,902 €
Schválené na preplatenie
190,902 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Externý manažment

FA KPA 18043

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Stavebný dozor

FA JADOZ 180109

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
2,292 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Externý manažment 2

FA KPA 18047

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
2,136 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Stavebný dozor 2

FA JADOZ 180113

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,658 €
Schválené na preplatenie
2,658 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

ECB

FA DELPHIA 201900166

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Článok o projekte

FA WILLCOM 180482

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Plagát

FA WILLCOM 180482

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Stavebné práce

FA STAVOCONZULT 180029

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,191 €
Schválené na preplatenie
20,191 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Externý manažment 3

FA KPA 19020

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
30.04.2019
Názov IČO
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
Delphia s.r.o.
IČO
44505736
Názov
WILLCOM s.r.o.
IČO
36593087
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce
IČO
44675488
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.