Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D3, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 12,3 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/12 (odklon dopravy mimo intravilán obcí) a I/11 (odklon tranzitej nákladnej aj osobnej  dopravy).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest. 

3. Miestom realizácie projektu je Žilinský kraj, okres Čadca. Diaľnica D3 je súčasťou TEN-T CORE siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu predovšetkým v smere sever - juh.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) - 12,282 km.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách - 15 568 570 eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc) - 15 ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc) - 0,58 tony.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2015 - 01.06.2019
Celková suma
131,900,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
130,894,095 €
Nezrovnalosti
20,730,214 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.09.2015
Skutočný začiatok
01.09.2015
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2015
Skutočný začiatok
01.09.2015
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
07.08.2021
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
12,282 (km)
Cieľ
12,282 (km)
Naposledy aktualizované
07.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
13,747,573 €
Cieľ
15,568,570 €
Naposledy aktualizované
07.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
15,99 (tona)
Cieľ
15,0 (tona)
Naposledy aktualizované
07.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,61 (tona)
Cieľ
0,58 (tona)
Naposledy aktualizované
07.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za december 2015

Svrčinovec - Skalité, december 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,311,505 €
Schválené na preplatenie
5,311,505 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

Faktúra za máj 2016

Svrčinovec - Skalité, máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,549,086 €
Schválené na preplatenie
6,549,086 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

Faktúra za august 2016

Svrčinovec - Skalité, august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,278,103 €
Schválené na preplatenie
8,278,103 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Faktúra za január 2017

Svrčinovec - Skalité, január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,411 €
Schválené na preplatenie
324,411 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Faktúra za november 2015

Svrčinovec - Skalité, november 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,972,495 €
Schválené na preplatenie
8,972,495 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Faktúra za apríl 2016

Svrčinovec - Skalité, apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,145,387 €
Schválené na preplatenie
5,145,387 €
Realizácia
04.07.2016
Názov

Faktúra za december 2016

Svrčinovec - Skalité, december 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
922,682 €
Schválené na preplatenie
922,682 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

Faktúra za máj 2017

Svrčinovec - Skalité, máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,862,129 €
Schválené na preplatenie
3,862,129 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Faktúra za jún 2017

Svrčinovec - Skalité, jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654,919 €
Schválené na preplatenie
1,654,919 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Faktúra za február 2016

Svrčinovec - Skalité, február 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,821,971 €
Schválené na preplatenie
3,821,971 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Faktúra za november 2016

Svrčinovec - Skalité, november 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,536,862 €
Schválené na preplatenie
4,536,862 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Faktúra za marec 2017

Svrčinovec - Skalité, marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
898,365 €
Schválené na preplatenie
898,365 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor, fakturačná etapa 4

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, fakturačná etapa 4

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430,279 €
Schválené na preplatenie
430,279 €
Realizácia
02.09.2016
Názov

Faktúra za september 2015

Svrčinovec - Skalité, september 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,198,403 €
Schválené na preplatenie
8,198,403 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

Faktúra za január 2016

Svrčinovec - Skalité, január 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,348,741 €
Schválené na preplatenie
3,348,741 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Faktúra za jún 2016

Svrčinovec - Skalité, jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857,249 €
Schválené na preplatenie
6,857,249 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Faktúra za október 2016

Svrčinovec - Skalité, október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,474,992 €
Schválené na preplatenie
11,474,992 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Faktúra za február 2017

Svrčinovec - Skalité, február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683,731 €
Schválené na preplatenie
683,731 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Svrčinovec - Skalité, júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,610 €
Schválené na preplatenie
392,610 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor, fakturačná etapa 5.1

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, fakturačná etapa 5.1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,224 €
Schválené na preplatenie
344,224 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Faktúra za október 2015

Svrčinovec - Skalité, október 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,717,063 €
Schválené na preplatenie
8,717,063 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Faktúra za marec 2016

Svrčinovec - Skalité, marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,129,134 €
Schválené na preplatenie
4,129,134 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

Faktúra za júl 2016

Svrčinovec - Skalité, júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,874,795 €
Schválené na preplatenie
6,874,795 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Faktúra za september 2016

Svrčinovec - Skalité, september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,654,023 €
Schválené na preplatenie
9,654,023 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Faktúra za apríl 2017

Svrčinovec - Skalité, apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,795,166 €
Schválené na preplatenie
2,795,166 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

Faktúra za september 2017

Svrčinovec - Skalité, september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,129,417 €
Schválené na preplatenie
1,129,417 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Faktúra za september 2017

Svrčinovec - Skalité, september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,129,417 €
Schválené na preplatenie
1,129,417 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2017

Svrčinovec - Skalité, august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,718 €
Schválené na preplatenie
258,718 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

Faktúra za november 2017

Svrčinovec - Skalité, november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,786 €
Schválené na preplatenie
33,786 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, obdobie poskytovania služieb 24.10.2016 - 30.9.2017

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, obdobie 24.10.2016 - 30.9.2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
615,773 €
Schválené na preplatenie
615,773 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Faktúra za december 2017

Svrčinovec - Skalité, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,423 €
Schválené na preplatenie
51,423 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Faktúra za december 2017

Svrčinovec - Skalité, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,423 €
Schválené na preplatenie
51,423 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2018

Svrčinovec - Skalité, január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,577 €
Schválené na preplatenie
88,577 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Faktúra za január 2018

Svrčinovec - Skalité, január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,577 €
Schválené na preplatenie
88,577 €
Realizácia
-
Názov

December 2013

Zádržné, stavebné práce, december 2013

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,601 €
Schválené na preplatenie
40,601 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Január 2014

Zádržné, stavebné práce, január 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,923 €
Schválené na preplatenie
6,923 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Február 2014

Zádržné, stavebné práce, február 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,653 €
Schválené na preplatenie
42,653 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Marec 2014

Zádržné, stavebné práce, marec 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,707 €
Schválené na preplatenie
160,707 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Apríl 2014

Zádržné, stavebné práce, apríl 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,967 €
Schválené na preplatenie
94,967 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Máj 2014

Zádržné, stavebné práce, máj 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,546 €
Schválené na preplatenie
174,546 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Jún 2014

Zádržné, stavebné práce, jún 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,817 €
Schválené na preplatenie
338,817 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Júl 2014

Zádržné, stavebné práce, júl 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271,934 €
Schválené na preplatenie
271,934 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

August 2014

Zádržné, stavebné práce, august 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377,715 €
Schválené na preplatenie
377,715 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

August 2014, II.

Zádržné, stavebné práce, august 2014, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,647 €
Schválené na preplatenie
25,647 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

September 2014

Zádržné, stavebné práce, september 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386,158 €
Schválené na preplatenie
386,158 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

September 2014, II.

Zádržné, stavebné práce, september 2014, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,521 €
Schválené na preplatenie
159,521 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Október 2014

Zádržné, stavebné práce, október 2014, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,150 €
Schválené na preplatenie
196,150 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Október 2014

Zádržné, stavebné práce, október 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,167 €
Schválené na preplatenie
366,167 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

November 2014

Zádržné, stavebné práce, november 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,522 €
Schválené na preplatenie
269,522 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

November 2014, II.

Zádržné, stavebné práce, november 2014, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,764 €
Schválené na preplatenie
174,764 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

December 2014. II.

Zádržné, stavebné práce, december 2014, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,701 €
Schválené na preplatenie
161,701 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

December 2014

Zádržné, stavebné práce, december 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319,936 €
Schválené na preplatenie
319,936 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Január 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, január 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,038 €
Schválené na preplatenie
111,038 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Január 2015

Zádržné, stavebné práce, január 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,752 €
Schválené na preplatenie
216,752 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Február 2015

Zádržné, stavebné práce, febuár 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,977 €
Schválené na preplatenie
195,977 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Február 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, február 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,558 €
Schválené na preplatenie
132,558 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Marec 2015

Zádržné, stavebné práce, marec 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,857 €
Schválené na preplatenie
267,857 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Marec 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, marec 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,756 €
Schválené na preplatenie
243,756 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Apríl 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, apríl 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,190 €
Schválené na preplatenie
206,190 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Apríl 2015

Zádržné, stavebné práce, apríl 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264,137 €
Schválené na preplatenie
264,137 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Máj 2015

Zádržné, stavebné práce, máj 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,012 €
Schválené na preplatenie
224,012 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Máj 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, máj 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,574 €
Schválené na preplatenie
206,574 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Jún 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, jún 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,524 €
Schválené na preplatenie
195,524 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Jún 2015

Zádržné, stavebné práce, jún 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397,033 €
Schválené na preplatenie
397,033 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Júl 2015

Zádržné, stavebné práce, júl 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330,736 €
Schválené na preplatenie
330,736 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Júl 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, júl 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,976 €
Schválené na preplatenie
165,976 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

August 2015

Zádržné, stavebné práce, august 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,780 €
Schválené na preplatenie
288,780 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

August 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, august 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,881 €
Schválené na preplatenie
197,881 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

September 2015

Zádržné, stavebné práce, september 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,670 €
Schválené na preplatenie
23,670 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

September 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, september 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,362 €
Schválené na preplatenie
37,362 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

September 2015 (16.9.-30.9.)

Zádržné, stavebné práce, september 2015 (16.-30.9.)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,696 €
Schválené na preplatenie
121,696 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Faktúra za august 2018

Svrčinovec - Skalité, august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545,860 €
Schválené na preplatenie
545,860 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2018

Svrčinovec - Skalité, august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545,860 €
Schválené na preplatenie
545,860 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Svrčinovec - Skalité, stavebné práce, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,473,744 €
Schválené na preplatenie
1,473,744 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2018

Svrčinovec - Skalité, stavebné práce, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,473,744 €
Schválené na preplatenie
1,473,744 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor, október 2017

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,434 €
Schválené na preplatenie
25,434 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Faktúra za stavebný dozor, november 2017

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,731 €
Schválené na preplatenie
19,731 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor, december 2017

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,984 €
Schválené na preplatenie
15,984 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor, január 2018

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,186 €
Schválené na preplatenie
18,186 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor, február 2018

Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor, február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,678 €
Schválené na preplatenie
13,678 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Zádržné, október 2015, I.

Zádržné, stavebné práce, október 2015, I.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,161 €
Schválené na preplatenie
240,134 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Zádržné, september 16.-30.2015

Zádržné, stavebné práce, september 16.-30.2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309,799 €
Schválené na preplatenie
258,166 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Zádržné, november 2015

Zádržné, stavebné práce, november 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472,237 €
Schválené na preplatenie
393,530 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, december 2015

Zádržné, stavebné práce, december 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,553 €
Schválené na preplatenie
232,961 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, január 2016

Zádržné, stavebné práce, január 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,250 €
Schválené na preplatenie
146,875 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, február 2016

Zádržné, stavebné práce, február 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,156 €
Schválené na preplatenie
167,630 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, marec 2016

Zádržné, stavebné práce, marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,323 €
Schválené na preplatenie
181,102 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, apríl 2016

Zádržné, stavebné práce, apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270,810 €
Schválené na preplatenie
225,675 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, máj 2016

Zádržné, stavebné práce, máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,689 €
Schválené na preplatenie
287,241 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, jún 2016

Zádržné, stavebné práce, jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,908 €
Schválené na preplatenie
300,757 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, júl 2016

Zádržné, stavebné práce, júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361,831 €
Schválené na preplatenie
301,526 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, august 2016

Zádržné, stavebné práce, august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435,690 €
Schválené na preplatenie
363,075 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, september 2016

Zádržné, stavebné práce, september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508,106 €
Schválené na preplatenie
423,422 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, október 2016

Zádržné, stavebné práce, október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,947 €
Schválené na preplatenie
503,289 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, november 2016

Zádržné, stavebné práce, november 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,782 €
Schválené na preplatenie
198,985 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, december 2016

Zádržné, stavebné práce, december 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,562 €
Schválené na preplatenie
40,468 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, január 2017

Zádržné, stavebné práce, január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,074 €
Schválené na preplatenie
14,229 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, február 2017

Zádržné, stavebné práce, február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,986 €
Schválené na preplatenie
29,988 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, marec 2017

Zádržné, stavebné práce, marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,282 €
Schválené na preplatenie
39,402 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, apríl 2017

Zádržné, stavebné práce, apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,114 €
Schválené na preplatenie
122,595 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, máj 2017

Zádržné, stavebné práce, máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,270 €
Schválené na preplatenie
169,392 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, jún 2017

Zádržné, stavebné práce, jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,101 €
Schválené na preplatenie
72,584 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, júl 2017

Zádržné, stavebné práce, júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,664 €
Schválené na preplatenie
17,220 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, august 2017

Zádržné, stavebné práce, august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,617 €
Schválené na preplatenie
11,347 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, september 2017

Zádržné, stavebné práce, september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,443 €
Schválené na preplatenie
49,536 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, november 2017

Zádržné, stavebné práce, november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
1,482 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, december 2017

Zádržné, stavebné práce, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
2,255 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, január 2018

Zádržné, stavebné práce, január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
3,885 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, august 2018

Zádržné, stavebné práce, august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,729 €
Schválené na preplatenie
23,941 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, november 2018

Zádržné, stavebné práce, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,565 €
Schválené na preplatenie
64,638 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Zádržné, október 2015, II.

Zádržné, stavebné práce, október 2015, II.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,271 €
Schválené na preplatenie
19,393 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Zádržné, október 2015, III.

Zádržné, stavebné práce, október 2015, III.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,361 €
Schválené na preplatenie
122,800 €
Realizácia
22.02.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
19,497,558 €
Vrátená suma
19,497,558 €
Suma na vymáhanie
19,497,558 €
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
1,232,656 €
Vrátená suma
1,232,656 €
Suma na vymáhanie
1,232,656 €
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.