Popis projektu

Hlavným realizátorom projektu je ÚVZ SR, ktorý  je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. ÚVZ SR má dostatočné kapacity, aby navrhované projekty úspešne realizoval podľa navrhovaného postupu. Do projektu bude vstupovať aj partner - Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi (napríklad zdravotné poisťovne) údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva. Ciele národného projektu vyjadrujú snahu po adresovaní problémov a dosiahnutia pokroku v prioritných oblastiach. Ciele je možne deliť do dvoch kategórií: 1. Zlepšenie verejného zdravia populácie, na základe fungujúcemu systému verejného zdravotníctva (so zameraním na prioritné oblasti). 2. Zlepšenie fungovania verejného zdravotníctva. Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledujúcich opatrení: Digitalizácia procesov, Nové interaktívne služby, Optimalizácia riadenia verejného zdravotníctva, Údaje sa budú transparentne zverejňovať a Zmení sa spôsob práce – regulácia 2.0.Optimalizované postupy a ich informačné technológie (ďalej len „IT“) podpora v oblasti verejného zdravotníctva budú mať pozitívny vplyv v oblasti verejného zdravotníctva, čo môže znížiť výdavky štátu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dlhodobom horizonte.

Viac
Subjekt
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.03.2023
Celková suma
3,944,112 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
859,810 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia procesov verejného zdravo…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Optimalizácia procesov verejného zdravo…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
40,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Hodnota
400,0 (počet)
Cieľ
400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Hodnota
1500,0 (počet)
Cieľ
1500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
380,0 (počet)
Cieľ
380,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
380,0 (počet)
Cieľ
380,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy PA 12/2021_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdy PA 12/2021_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdy HA1_12/2021_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdy HA1_12/2021_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

mzdy_HA1_01/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdy_PA_01/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdy_PA_01/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdy_HA1_01/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Služby - spracovanie výstupov_obj 4_MRR

Faktúra č. 20211226

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
242,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Služby - spracovanie výstupov_obj 4_RR/prorata

Faktúra č. 20211226

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
54,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Mzdy HA1 02/2022 - MRR

Sumarizačný hárok miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy PA 02/2022 - MRR

Sumarizačný hárok miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy HA1 02/2022 - RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy PA 02/2022 - RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy HA1 03/2022 - RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy HA1 03/2022 - MRR

Sumarizačný hárok miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy PA 03/2022 - RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy PA 03/2022 - MRR

Sumarizačný hárok miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy PA 06/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy PA 06/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy HA1 06/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy HA1 06/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy PA 04/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdy HA1 04/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdy HA1 04/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdy PA 04/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdy HA1 05/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy HA1 05/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy PA 05/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy PA 05/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

637027 - OMPP-HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

637027 - OMPP-HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,031 €
Schválené na preplatenie
8,031 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
1,713 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
461 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

621_Poistné do VšZP_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

621_Poistné do VšZP_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

611_Funkčný plat_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

611_Funkčný plat_HA1_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,205 €
Schválené na preplatenie
4,205 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

642015_Nemoc.dávky_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

642015_Nemoc.dávky_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

621_Poistné do VšZP_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

611_Funkčný plat_Podporné aktivity_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

611_Funkčný plat_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,127 €
Schválené na preplatenie
5,127 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

621_Poistné do VšZP_Podporné aktivity_05/2019_MRR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_HA1_05/2019_RR

Sumarizačný hárok_05/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

611_Funkčný plat_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

623_Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

621_Poistné do VšZP_Podporné aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

621_Poistné do VšZP_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

611_Funkčný plat_Podporné Aktivity_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

611_Funkčný plat_Podporné Aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,191 €
Schválené na preplatenie
3,782 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

611_Funkčný plat_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,205 €
Schválené na preplatenie
4,205 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

637027 - OMPP-HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,475 €
Schválené na preplatenie
3,475 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625007_Poistné do SP-rez_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625005_Poistné do SP-nezam_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625004_Poistné do SP-inval_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625003_Poistné do SP-úraz_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625002_Poistné do SP-star_HA1_04/2019_MRR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625001_Poistné do SP-nem_HA1_04/2019_RR

Sumarizačný hárok_04/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

633004 - tlačiareň CANON Multifunkcia - Podporné aktivity_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - tlačiareň CANON Multifunkcia_Podporné aktivity_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - telefónny prístroj Gigaset A120 Duo_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - telefónny prístroj Gigaset A120 Duo_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - kanvica ADLER AD 1223_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - kanvica ADLER AD 1223_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - chladnička HAUSMEISTER_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - chladnička HAUSMEISTER_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - tlačiareň CANON Multifunkcia_PA_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633004 - tlačiareň CANON Multifunkcia_PA_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

633002 - notebook HP 450 G5 15,6 ́ ́ FHD i5 - Podporné aktivity_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

633002 - notebook HP 450 G5 15,6 ́ ́ FHD i5 - Podporné aktivity_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

633002 - notebook HP 450 G5 15,6 ́ ́ FHD i5 - PA_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

633002 - notebook HP 450 G5 15,6 ́ ́ FHD i5 - PA_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

633002 - MS Office - Podporné aktivity_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - Podporné aktivity_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - Notebook - HA1_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - Notebook - HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - Podporné aktivity_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - HA1_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - HA1_RR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - Podporné aktivity_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - PA_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - PA_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - PA_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - HA1_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - PC myš - HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - HA1_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - Notebook - HA1_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - Notebook - HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - MS Office - PA_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - TP-Link Switch 5-Port/1000Mbps/Desk_HA1_MRR

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

633002 - TP-Link Switch 5-Port/1000Mbps/Desk_HA1_RR/prorata

faktúra

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

Mzdy PA 07/2022 - MRR

Sumarizačný hárok miezd 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdy PA 07/2022 - RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdy HA1 07/2022 - MRR

Sumarizačný hárok miezd 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdy HA1 07/2022 - RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,934 €
Schválené na preplatenie
1,934 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

611 - Funkčný plat _Podporné aktivity _07/2019_RR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity _07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,787 €
Schválené na preplatenie
5,787 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,609 €
Schválené na preplatenie
8,609 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,868 €
Schválené na preplatenie
5,868 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_07/2019_MRR

Sum. hárok miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,255 €
Schválené na preplatenie
5,255 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

642015 - Náhrada PN_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_6/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_6/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nemoc_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

614 - Odmeny_Podporné aktivity_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

614 - Odmeny_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
1,385 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

614 - Odmeny_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
1,918 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

614 - Odmeny_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,765 €
Schválené na preplatenie
9,765 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_06/2019_RR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
2,193 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,870 €
Schválené na preplatenie
3,870 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nemoc_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
2,177 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inval_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

642015 - Náhrada PN_Podporné aktivity_06/2019_MRR

Sum. hárok miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
7,532 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,692 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

614 - Odmeny k 60r_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

614 - Odmeny k 60r_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,301 €
Schválené na preplatenie
2,301 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,905 €
Schválené na preplatenie
8,905 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,787 €
Schválené na preplatenie
5,787 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_08/2019_MRR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_08/2019_RR

Sum. hárok miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Služby - spracovanie 2 výstupov_OBJ3_MRR

Faktúra č. 20220610

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
34,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Služby - spracovanie 2 výstupov_OBJ3_RR/prorata

Faktúra č. 20220610

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
7,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Mzdy HA1 08/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy PA 08/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy PA 08/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy HA1 08/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

621 - poistné do VšZP_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

623 - poistné do ost.ZP_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,279 €
Schválené na preplatenie
2,279 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625002 - poistné do SP-star_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
2,832 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,145 €
Schválené na preplatenie
10,145 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625007 - poistné do SP-rez_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625003 - poistné do SP-úraz_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

614 - odmeny_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625001 poistné do SP-nem_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,811 €
Schválené na preplatenie
4,811 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625001 - poistné do SP-nem_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625002 - poistné do SP-star_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625003 - poistné do SP-úraz_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625004 - poistné do SP-inv_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625005 - poistné do SP-nezam_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625007 - poistné do SP-rez_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625005 - poistné do SP-nezam_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625004 - poistné do SP-inv_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625001 - poistné do SP-nem_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

623 - poistné do ost.ZP_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

621 - poistné do VšZP_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

614 - odmeny_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
1,470 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

623 - poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

623 - poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

614 - odmeny_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,802 €
Schválené na preplatenie
2,802 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,279 €
Schválené na preplatenie
7,279 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

642015 - náhrada PN_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625005 - poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625004 - poistné do SP-inv_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625003 - poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625002 - poistné do SP-star_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625002 - poistné do SP-star_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

621 - poistné do VšZP_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

614 - odmeny_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625005 - poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625007 - poistné do SP-rez_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625007 - poistné do SP-rez_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

642015 - náhrada PN_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

621 - poistné do VšZP_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625001 poistné do SP-nem_Podporné aktivity_09/2019_RR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625003 - poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625004 - poistné do SP-inv_Podporné aktivity_09/2019_MRR

Sum. hárok miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,622 €
Schválené na preplatenie
2,622 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
2,515 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,692 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_10/2019_RR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,191 €
Schválené na preplatenie
4,191 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
7,532 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_10/2019_MRR

Sum. hárok miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,195 €
Schválené na preplatenie
11,195 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,006 €
Schválené na preplatenie
5,006 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,362 €
Schválené na preplatenie
11,362 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
2,610 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,279 €
Schválené na preplatenie
7,279 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_11/2019_MRR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

637027 - OMPP_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,552 €
Schválené na preplatenie
2,552 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_11/2019_RR

Sum. hárok miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdy HA1 09/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy HA1 09/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy PA 09/2022_MRR

Sumarizačný hárok miezd 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy PA 09/2022_RR/prorata

Sumarizačný hárok miezd 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

614 - odmeny_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,619 €
Schválené na preplatenie
8,619 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
582 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,589 €
Schválené na preplatenie
2,589 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
1,016 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,787 €
Schválené na preplatenie
5,787 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
1,470 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,893 €
Schválené na preplatenie
6,893 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

614 - odmeny_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,980 €
Schválené na preplatenie
2,980 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_12/2019_MRR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_12/2019_RR

Sumarizačný hárok miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,657 €
Schválené na preplatenie
10,657 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

611 - Funkčný plat _Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,509 €
Schválené na preplatenie
5,509 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
2,394 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,692 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_01/2020_RR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
7,532 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
2,546 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_01/2020_MRR

Sum. hárok miezd 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_ 02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_02/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_02/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 02_2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611 - Funkčný plat_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_04/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_Podporné aktivity_04/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

611 - Funkčný plat_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

611 - Funkčný plat_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

637027 - OMPP_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

623 - Poistné do ost:ZP_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_PA_05/2020_RR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

621 - Poistné do VšZP_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_PA_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

611 - Funkčný plat_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

623 - Poistné do ost.ZP_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625001 - Poistné do SP-nem_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625002 - Poistné do SP-star_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625003 - Poistné do SP-úraz_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625004 - Poistné do SP-inv_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625005 - Poistné do SP-nezam_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

625007 - Poistné do SP-rez_HA1_05/2020_MRR

Sumarizačný hárok miezd 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia