Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov VA podieľajúcich sa na implementácii OPVaI za rok 2016

Výskumná agentúra

Popis projektu

Projekt Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov VA podieľajúcich sa na implementácii OPVaI za rok 2016 je projektom Technickej pomoci VA v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na financovanie miezd a odvodov zamestnancov participujúcich na implementácii Operačného programu Výskum a inovácie v rámci VA ako aj na financovanie odmien a odvodov zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí sa podieľajú na implementácie OPVaI, ako aj na výdavky na mzdy a odvody zamestnancov VA a odmeny a odvody zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013

Viac
Subjekt
Výskumná agentúra
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2016
Celková suma
4,771,123 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,714,867 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie oprávnených zamestnancov v…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Financovanie oprávnených zamestnancov v…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
143,6396 (FTE)
Cieľ
170,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
06.03.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29,309 €
Schválené na preplatenie
29,309 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,405 €
Schválené na preplatenie
6,405 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
64,082 €
Schválené na preplatenie
64,082 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,371 €
Schválené na preplatenie
4,371 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,659 €
Schválené na preplatenie
3,659 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
13,611 €
Schválené na preplatenie
13,611 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,530 €
Schválené na preplatenie
4,530 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
21,740 €
Schválené na preplatenie
21,740 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
16,603 €
Schválené na preplatenie
16,603 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
331,694 €
Schválené na preplatenie
331,694 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
77,325 €
Schválené na preplatenie
77,325 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
48,302 €
Schválené na preplatenie
48,302 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
3,105 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
11,543 €
Schválené na preplatenie
11,543 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
3,846 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
311,592 €
Schválené na preplatenie
311,592 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
76,924 €
Schválené na preplatenie
76,924 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,112 €
Schválené na preplatenie
25,112 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravot. poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
13,882 €
Schválené na preplatenie
13,882 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
5,436 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,878 €
Schválené na preplatenie
3,878 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
18,452 €
Schválené na preplatenie
18,452 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
54,391 €
Schválené na preplatenie
54,391 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,462 €
Schválené na preplatenie
19,462 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,662 €
Schválené na preplatenie
5,662 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,519 €
Schválené na preplatenie
3,519 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
18,938 €
Schválené na preplatenie
18,938 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,675 €
Schválené na preplatenie
4,675 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravot. poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,304 €
Schválené na preplatenie
3,304 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 4,6/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
57,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
26,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
93,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
320,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
26,280 €
Schválené na preplatenie
26,280 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,307 €
Schválené na preplatenie
3,307 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
4,097 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
93,158 €
Schválené na preplatenie
93,158 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,918 €
Schválené na preplatenie
14,918 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,789 €
Schválené na preplatenie
5,789 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
57,917 €
Schválené na preplatenie
57,917 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12,296 €
Schválené na preplatenie
12,296 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
320,210 €
Schválené na preplatenie
320,210 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
19,648 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
2,472 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 1-3/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,690 €
Schválené na preplatenie
4,690 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,074 €
Schválené na preplatenie
14,074 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,730 €
Schválené na preplatenie
4,730 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
352,430 €
Schválené na preplatenie
352,430 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
22,565 €
Schválené na preplatenie
22,565 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
31,930 €
Schválené na preplatenie
31,930 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
74,840 €
Schválené na preplatenie
74,840 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
3,798 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,648 €
Schválené na preplatenie
6,648 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
15,762 €
Schválené na preplatenie
15,762 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
66,513 €
Schválené na preplatenie
66,513 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
47,836 €
Schválené na preplatenie
47,836 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,813 €
Schválené na preplatenie
1,813 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
2,376 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
10,393 €
Schválené na preplatenie
10,393 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
868 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,162 €
Schválené na preplatenie
20,162 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,699 €
Schválené na preplatenie
4,699 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,936 €
Schválené na preplatenie
2,936 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
1,781 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,894 €
Schválené na preplatenie
3,894 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 5,7/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
4,548 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,041 €
Schválené na preplatenie
4,041 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
1,370 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
21,420 €
Schválené na preplatenie
21,420 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
958 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
1,940 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 8,9/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,907 €
Schválené na preplatenie
2,907 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
10,126 €
Schválené na preplatenie
10,126 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
1,704 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29,849 €
Schválené na preplatenie
29,849 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
2,128 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,120 €
Schválené na preplatenie
2,120 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
2,983 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,111 €
Schválené na preplatenie
3,111 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,362 €
Schválené na preplatenie
6,362 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,287 €
Schválené na preplatenie
14,287 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do ostat. zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,112 €
Schválené na preplatenie
7,112 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
39,101 €
Schválené na preplatenie
39,101 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
171,001 €
Schválené na preplatenie
171,001 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,299 €
Schválené na preplatenie
2,299 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,639 €
Schválené na preplatenie
20,639 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
9,536 €
Schválené na preplatenie
9,536 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do ostat. zdravot. poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
4,788 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,192 €
Schválené na preplatenie
4,192 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,878 €
Schválené na preplatenie
7,878 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
156,901 €
Schválené na preplatenie
156,901 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
68,972 €
Schválené na preplatenie
68,972 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
26,736 €
Schválené na preplatenie
26,736 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Príspevok do DDS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,691 €
Schválené na preplatenie
5,691 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
339,581 €
Schválené na preplatenie
339,581 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
78,808 €
Schválené na preplatenie
78,808 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,521 €
Schválené na preplatenie
4,521 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
37,831 €
Schválené na preplatenie
37,831 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do ostat. zdravot. poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
18,623 €
Schválené na preplatenie
18,623 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
16,760 €
Schválené na preplatenie
16,760 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,586 €
Schválené na preplatenie
5,586 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11,12/2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,591 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,541 €
Schválené na preplatenie
3,483 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do ostat. zdravot. poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,503 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a odvody zamestnávateľa

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,872 €
Schválené na preplatenie
25,381 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do ostat. zdravot. poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
03.01.2017
Názov

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a odvody zamestnávateľa

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2016 pre OPVaI, VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
03.01.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
25,784 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
8,920 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
8,920 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
1,328 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Výskumná agentúra
IČO
31819494
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.