Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu „Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA o.z.“ je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Strategickým cieľom stratégie CLLD je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní komplexnej infraštruktúry a v tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvoriť nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a využívať prírodné danosti územia pre rozvoj celoročného cestovného ruchu.

Zámerom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny aj pre návštevníkov a obyvateľov blízkych miest. K splneniu tohto cieľa mu napomôže aj úspešná realizácia navrhnutých hlavných aktivít v rámci podávaného projektu, ktorými sú Podpora podnikania a inovácií a Rozvoj základnej infraštruktúry vo viacerých oblastiach.

Ciele a priority IROP 2014-2020 budú napĺňané prostredníctvom vybraných opatrení, ktoré reflektujú na špecifické ciele IROP a ktoré boli priradené pre naplnenie jednotlivých rozvojových priorít stratégie CLLD - Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií a Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Pozitívne dopady realizácie projektu sú zvýšenie kvality života na danom území, zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania inovácií, zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým pracovným miestam, rozvoj verejných služieb a verejnej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
NAŠA LIESKA o.z.
Miesta realizácie
Čerín, Sebedín-Bečov, Kováčová, Lieskovec, Lukavica, Sielnica, Sliač, Veľká Lúka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2019 - 01.12.2023
Celková suma
285,903 €
Vlastné zdroje
14,295 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
E1. Trhové priestory
Typ
Výstavba a obnova m…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
C2. Terénne a ambulantné služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
D1. Učebne základných škôl
Typ
Infraštruktúra vzde…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
C1. Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
17.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnost…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
20.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A1. Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
30.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č.1/A1/013 - VALTEC spol. s r.o.

ŽoP č.1/A1/013 - VALTEC spol. s r.o.

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
VALTEC spol.s r. o.
Žiadaná suma
51,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

ŽoP č.1/B2/011 - Obec Čerín

ŽoP č.1/B2/011 - Obec Čerín

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Čerín
Žiadaná suma
9,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

ŽoP č.1/B2/004 - Mesto Sliač

ŽoP č.1/B2/004 - Mesto Sliač

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Mesto Sliač
Žiadaná suma
20,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

ŽoP č.1/B2 - Obec Veľká Lúka

ŽoP č.1/B2/001 - Obec Veľká Lúka

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Veľká Lúka
Žiadaná suma
11,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

ŽoP/B2_006 - Mesto Sliač

ŽoP č.1/B2_006 - Mesto Sliač

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Mesto Sliač
Žiadaná suma
12,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

ŽoP č.4/C2 - Mesto Sliač

ŽoP č.4/C2 - Mesto Sliač

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Mesto Sliač
Žiadaná suma
3,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

ŽoP/B2 - Obec Lieskovec

ŽoP č.5/B2/003 - Obec Lieskovec

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Lieskovec
Žiadaná suma
16,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

ŽoP/C1 - Obec Lieskovec

ŽoP č.5/C1/001 - Obec Lieskovec

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Lieskovec
Žiadaná suma
13,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

ŽoP/E1 - Obec Sebedín-Bečov

ŽoP č.1/E1/001 - Obec Sebedín-Bečov

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Sebedín-Bečov
Žiadaná suma
7,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

ŽoP/B2 - Obec Kováčová

ŽoP č.1/B2/005 - Obec Kováčová

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Kováčová
Žiadaná suma
13,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

ŽoP/B2 - Obec Sielnica

ŽoP č.1/B2/002 - Obec Sielnica

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Obec Sielnica
Žiadaná suma
14,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

ŽoP/D1 - Mesto Sliač

ŽoP č.1/D1 - Mesto Sliač

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Mesto Sliač
Žiadaná suma
5,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2021
Názov

ŽoP č.12/B2/016 - Mesto Sliač

ŽoP č.12/B2/016 - Mesto Sliač

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
Mesto Sliač
Žiadaná suma
10,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

ŽoP č.11/A1/017 - LIGNIS s.r.o.

ŽoP č.11/A1/017 - LIGNIS, s.r.o.

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

ŽoP č.1/A1/014 - BELSPOL s.r.o.

ŽoP č.1/A1/014 - BELSPOL s.r.o.

Vlastník dokladu
NAŠA LIESKA o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
20,969 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Obec Kováčová
IČO
00320005
Názov
Mesto Sliač
IČO
00320277
Názov
Obec Čerín
IČO
00313335
Názov
VALTEC spol.s r. o.
IČO
36628484
Názov
Obec Lieskovec
IČO
00647861
Názov
Obec Sielnica
IČO
00320242
Názov
Obec Veľká Lúka
IČO
35660074
Názov
Obec Sebedín-Bečov
IČO
00313793
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.