Popis projektu

Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v obci Močenok. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbit/s.

8 externých prístupových bodov bude umiestnených na uvedených miestach:

1. Obecný úrad - pokrytie priestoru okolo budovy obecného úradu, centrálneho priestoru, adresa: Sv. Gorazda 629/82, Močenok

2. Základná škola - pokrytie priestoru vstupu a areálu ZŠ, adresa: Školská 1697, Močenok

3. Základná škola - pokrytie priestoru areálu ZŠ okolo budovy družiny, adresa: Školská 1696, Močenok

4. Futbalový štadión - pokrytie priestoru vstupu a šatní, adresa: Športová 1792, Močenok

5. Futbalový štadión - pokrytie priestoru okolo tribúny, adresa: Športová1791, Močenok

6. Zdravotné stredisko - pokrytie priestoru okolo zdrav. strediska, adresa: Mlynská 462, Močenok

7. Fontána - pokrytie priestoru okolo fontány, adresa: Sv. Gorazda, Močenok

8. Farský úrad - pokrytie priestoru pred farským úradom, adresa: Družstevná 1540, Močenok

Po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí uvítacia stránka, na ktorej bude užívateľ WiFi siete upozornený na pravidlá, ktoré musí pred pripojením potvrdiť a bude oboznámený aj kto WiFi sieť poskytuje a za akých podmienok. WiFi úvodná stránka bude obsahovať logo WiFi pre Teba. 

 Budovanie WiFi prístupové body sa budú inštalovať nanovo a to na strechách budov vo vlastníctve obci Močenok a na existujúcich stožiaroch určených na montáž takýchto zariadení.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.

Čestné vyhlásenie je podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Osobitná príloha ŽoNFP - dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.11.2019
Celková suma
10,276 €
Vlastné zdroje
514 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
07.06.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.06.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

WiFi pre Teba

Faktúra - Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Externý access point

Faktúra - Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov IČO
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.