Popis projektu

Predmetom projektu je dosiahnutie integrovanej energetickej hospodárnosti celej budovy kultúrneho domu Betliar v okrese Rožňava, Košický kraj. V energetickom audite boli navrhnuté tieto opatrenia:

  • zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií - zateplenie obvodových stien, stropov, podlahy nad suterénom, výmena výplní otvorov
  • rekonštrukcia vykurovacej sústavy
  • rekonštrukcia prípravy ohriatej pitnej vody
  • rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov
  • zavedenie systému núteného vetrania s rekuperáciou.

Technické zhodnotenie stavby zohľadňuje nové potreby rozvoja komunity danej časti - ekologicky vyváženejší, ekonomicky zodpovednejší a kultivovanejší prístup k životnému prostrediu. Realizáciou opatrení technického zhodnotenia sa výrazne kladne upravia ekonomické, ekologické a zdravotné parametre predmetnej stavby (zníženie prevádzkových nákladov, eliminácia negatívnych vplyvov stavby na životné prostredie, kultivácia prostredia), čo má samozrejme i spätnú pozitívnu väzbu na daný mikro priestor. V rámci projektu bude vybudovaný aj bezbariérový vstup do budovy.

Po realizácii projektu bude budova kultúrneho domu spĺňať požiadavky platné pre ultranízkoenergetické budovy. V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 84,1 %.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ je 222 615 kWh/rok, hodnota „Value for Money“ je 1,35.

Viac
Subjekt
Obec Betliar
Miesta realizácie
Betliar
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2020
Celková suma
357,457 €
Vlastné zdroje
17,873 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
26.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
22.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
16.12.2018
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
31.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,204 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,55 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
38,641 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1149,2 (m2)
Cieľ
1149,2 (m2)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
41,4756 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
167,0127 (MWh/rok)
Cieľ
167,0127 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
125537,0612 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
228361,2 (kWh/rok)
Cieľ
222615,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
141752,214 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý projektový manažment

EPM 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Externý projektový manažment

EPM 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

SzTEL

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
SzTEL s.r.o.
Žiadaná suma
332,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Stavebné práce

SzTEL

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
SzTEL s.r.o.
Žiadaná suma
336,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý projektový manažment

EPM 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Externý projektový manažment

EPM 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý projektový manažment

EPM 02/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Externý projektový manažment

EPM 03/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Externý projektový manažment

EPM 05/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Externý projektový manažment

EPM 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Externý projektový manažment

EPM 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Externý projektový manažment

EPM 01/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2019
Názov

Externý projektový manažment

EPM 08/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Externý projektový manažment

EPM 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

Externý projektový manažment

EPM 01/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

Externý projektový manažment

EPM 02/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Externý projektový manažment

EPM 09-11/2019

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Energetický audit 2

Energetický audit 2

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2017
Názov

Energetický audit 1

Energetický audit 1

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia 1

Projektová dokumentácia 1

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Projektová dokumentácia 2

Projektová dokumentácia 2

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2017
Názov

Externý projektový manažment

EPM 03/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Externý projektový manažment

EPM 04/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Externý projektový manažment

EPM 05/2020

Vlastník dokladu
Obec Betliar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov IČO
Názov
Ing. František Sulír - Energetická certifikácia budov
IČO
17119693
Názov
IKF Service, s.r.o.
IČO
36504254
Názov
Ing. Ján Žiška
IČO
44942621
Názov
SzTEL s.r.o.
IČO
36836711
Názov
Fondy EU, s.r.o.
IČO
50274716
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.