Popis projektu

Predkladaný projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť budovy materskej školy, ktorá je v 100%-nom vlastníctve žiadateľa. Prevádzka objektu je energeticky neúnosne náročná a pre obec veľmi finančne nákladná. Jediným riešením ako vyhovieť požiadavkám obyvateľov je zatepliť objekt v súlade s normami SR. Preto sa obec rozhodla nechať si vypracovať odbornú technickú dokumentáciu a podať žiadosť o NFP v rámci výziev, ktoré jej to umožnia. Realizácia projektu z externých zdrojov je jediným možným východiskom, nakoľko obec nedisponuje dostatočným množstvom vlastných financií. V rámci stavebných úprav bude zateplená celá fasáda budovy, strecha a vymenené okná a dvere a vykurovanie. Z energetickej kategórie C sa realizáciou projektu presunie objekt do kategórie A1 (ultranízkoenergetická budova).

Viac
Subjekt
Obec Litmanová
Miesta realizácie
Litmanová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.08.2020
Celková suma
385,375 €
Vlastné zdroje
19,269 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
07.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
27.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
19.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
98542,927 (kWh/rok)
Cieľ
98143,3544 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0335 (MW)
Cieľ
0,0335 (MW)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0335 (MWt)
Cieľ
0,0335 (MWt)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,175 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,841 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,061 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
58,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1019,62 (m2)
Cieľ
929,74 (m2)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
28,5006 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
93,214 (MWh/rok)
Cieľ
93,214 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
64713,3827 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
72759,7589 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za publikovanie článku o projekte

Faktúra za publikovanie článku o projekte

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra EKO SVIP 20200079

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra EKO SVIP 20200055

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra EKOSVIP 20200043

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/106

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/098

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/088

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/084

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/072

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/060

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/050

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/038

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/027

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2020/015

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2019/122

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2019/099

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2019/038

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2019/027

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2019/022

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

externý manažment

Faktúra externý manažment OF2019/003

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

vypracovanie projektovej dokumentácie projektu

Faktúra PD2

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
2,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

vypracovanie projektovej dokumentácie projektu

Faktúra PD1

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2017
Názov

východiskový energetický audit

Faktúra Východiskový en. audit

Vlastník dokladu
Obec Litmanová
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2017
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
IKF Service, s.r.o.
IČO
36504254
Názov
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
IČO
36477206
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.