Popis projektu

 je priamym pokračovateľom tradície pletiarskej výroby vo Svite. Pančuchové výrobky sú vyrábané na moderných pletiarskych, konfekčných a úpravárenských strojoch, a výrobky zodpovedajú najvyšším technickým a estetickým požiadavkám zákazníkov. Výrobný sortiment obsahuje širokú škálu pánskych a dámskych výrobkov, výrobky pre špeciálne účely ako sú športové, zdravotné, pracovné a iné. Súčasťou výrobného programu sú aj detské výrobky a pančuchové nohavice. Spoločnosť má 230 zamestnancov a dosahuje ročný obrat takmer 6mil.€.

"Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2" je Zníženie energetickej náročnosti v podniku Tatrasvit svit - Socks,a.s. 

- implementácia opatrení z energetického auditu pre zabezpečenie ekologizácie výroby a ekonomických prínosov

- rekonštrukcia a modernizácia parného kotla K2 za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov

- inštalácia moderných riadiacich systémov pri prevádzke kotla

- odstránenie negatívneho dopadu na životné prostredie a zníženie nákladov na vykurovanie

Miestom realizácie je mesto Svit, sídlo výrobnej prevádzky spoločnosti, budova vo vlastníctve žiadateľa vedená na LV ako priemyselná budova. Podnikateľská činnosť žiadateľa spadá pod oprávnené SK NACE 14310 - Výroba pletených a háčkovaných pančúch.

Aktivity projektu

1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP - vypracovanie Energetického auditu spoločnosti

2. Implementácia opatrení z energetických auditov

Predmetom aktivity je naplnenie návrhu opatrení na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky jestvujúceho parného kotla K2, v spoločnosti Tatrasvit Svit – Socks, a.s. V rámci jeho modernizácia bude realizované osadenie atypického spalinového  ekonomizéra na kotly, výmena jestvujúceho horáka, výmena jestvujúceho napájacieho čerpadla kotla, osadenie spoločného merača množstva pary kotlov. Predpokladaná úspora PEZ v podniku predstavuje 286,0MWh/rok, odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 57,188tCO2/rok

Viac
Subjekt
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
Miesta realizácie
Svit
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.02.2020
Celková suma
66,662 €
Vlastné zdroje
9,999 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Implementácia opatrení z energetický…
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
08.06.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov
1. Zabezpečenie energetických auditov v…
Typ
A.Zabezpečenie ener…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
16.11.2017
Plánovaný koniec
01.11.2017
Skutočný koniec
23.11.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
57,188 (t ekviv. CO2)
Cieľ
57,188 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
286,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
18125,7 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
18411,7 (MWh/rok)
Cieľ
18411,7 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
293,2882 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce kotol K2

Faktúra - stavebné práce kotol K2

Vlastník dokladu
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Faktúra - energetický audit

Faktúra - energetický audit

Vlastník dokladu
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov IČO
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.