Popis projektu

Cieľ projektu:
Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča na úroveň ultranízkoenergetickej budovy. Realizovanými opatreniami (5 opatrení na zníženie spotreby energie) bude: Zateplenie obvodového plášťa, Zateplenie strechy, Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, Výmena osvetlenia, Inštalácia rekuperačných jednotiek).
Miesto realizácie: Materská škola, Francisciho č.8, Levoča, parcela č. 2888/419.
Merateľné ukazovatele
Merateľné ukazovatele projektu: Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (0 MWh/rok), Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (0 MWh/rok ), odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov ( 29,758 t ekviv. CO2), Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove (5), Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie (1), Podlahová plocha obnovenej budovy (2615,56 m2), Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (89,602 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti (238,743 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách (149140,82 kWh/rok), Zníženie potreby energie vo verejných budovách (254898,11 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (21,903 kg/rok), Zníženie produkcie emisií PM10 (1,462 kg/rok), Zníženie produkcie emisií SO2 (2,480 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (183999,97 kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov ( 0 MWe), Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov ( 0 MW), Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (0 MWt). 

Viac
Subjekt
Mesto Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
699,510 €
Vlastné zdroje
34,975 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
29,7576 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,48 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,903 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2615,559 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
89,602 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
302,439 (MWh/rok)
Cieľ
302,439 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
212837,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
254907,7038 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
292352,4351 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.