Popis projektu

projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy v obci Kláštor pod Znievom.

je v plnom súlade sglobálnym cieľom OP KŽP, Prioritnej osi 4: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov voverejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

dôjde k naplneniu plánovaného výsledku špecifického cieľa:

a) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov prostredníctvom hlavnej aktivity A. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa dosiahne pomocou:

• zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

• modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie

• inštaláciou systémov merania a riadenia

• inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

predkladaného projektu je katastrálne územie obce Kláštor pod Znievom okres Martin v Žilinskom kraji. Merateľné ukazovatele projektu sú vyjadrené počtom opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove a premietnuté do zníženej spotreby energie v budove po realizáciiopatrení energetickej efektívnosti, ako aj do celkovej miery zníženia spotreby energie v budove po realizácií súborov opatrení, znížením emisií SO2, NOX,CO a CO2.

Viac
Subjekt
Obec Kláštor pod Znievom
Miesta realizácie
Kláštor pod Znievom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.03.2020
Celková suma
296,516 €
Vlastné zdroje
14,826 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
10.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
30.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
30.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
782,12 (m2)
Cieľ
782,12 (m2)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,1599 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
84,812 (MWh/rok)
Cieľ
84,812 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
77652,1331 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
181694,2972 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
100089,3873 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0417 (MW)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0367 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,005 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
46,665 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 190902

Faktúra190902

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

FA191200

FA191200

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Faktúra 191204

Faktúra 191204

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

202012

Faktúra - certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
Obec Kláštor pod Znievom
Žiadaná suma
3,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

20170001

Faktúra projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

20VF00001

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

05/a/2017

Faktúra EA 05/a/2017

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

191213

Faktúra 191213

Vlastník dokladu
Obec Kláštor pod Znievom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov IČO
Názov
Obec Kláštor pod Znievom
IČO
00316733
Názov
a-audit, s.r.o.
IČO
50184601
Názov
ENERMA, s. r. o.
IČO
44110405
Názov
PROFITING, s.r.o.
IČO
47870583
Názov
Survey plus, s.r.o.
IČO
36785300
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.