Popis projektu

Tento projekt rieši modernizáciu a zvyšovanie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo a to hlavne prostredníctvom zateplenia fasády a strechy objektu, zateplenia stropu nad suterénom, výmeny pôvodných drevených výplní otvorov, inštaláciou tepelného čerpadla a rekonštrukciou vykurovacieho systému. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie až na úroveň 51,47 kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu až o 71,90 %.

- zateplenie obvodového plášťa
- zateplenie strechy
- výmena vonkajších otvorových výplní

- zateplenie stropu nad suterénom

inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda

- rekonštrukcia vykurovacieho systému

- osadenie rekuperačnej jednotky

- inštalácia 4 fotovoltických panelov

- výmena rozvodov a pôvodných svietidiel                                                    

Viac
Subjekt
Obec Veľké Blahovo
Miesta realizácie
Veľké Blahovo
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.03.2021
Celková suma
501,966 €
Vlastné zdroje
25,098 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
122958,8545 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,051 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,05 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,001 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
64,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,04 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,63 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,69 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
44,71 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
733,53 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
44,2419 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
149,379 (MWh/rok)
Cieľ
149,3787 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
105136,741 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
144211,998 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.