Popis projektu

Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti so špecifickou oblasťou detekcie neštandardných finančných operácií , ich odhaľovania a následných analýz. Žiadateľ je sám autorom úspešného produktu na odhaľovanie neobvyklých operácií  a súvisiacich compliance riešení pre finančné inštitúcie s názvom DS AML (AML Anti Money Laundering). Ako dodávateľ týchto riešení v kombinácii s bezpečnostnými riešeniami, ktoré sám vyvíja a dodáva, keďže v oblasti finančnej bezpečnosti sa vyžaduje zvýšená úroveň zabezpečenia bezpečnej komunikácie, v súvislosti s rýchlym nárastom technológií pracujúcich na princípe Blockchain a v súvislosti s dopytom z oblasti finančného sektora, detekoval na trhu významnú požiadavku na realizáciu hrozieb AML v časti súvisiacej s kryptomenami a Blockchain štruktúrami za nimi. Blockchain štruktúra je vo svojej podstate distribuovaná účtovná kniha, o ktorej vie celá príslušná Blochchain sieť. V súvislosti s týmto, je pomerne jednoduché vystopovať pohyb operácií a ich vznik, je však pri neustálom sa zväčšujúcom objeme informácií a dát vo svete krytomien veľmi časovo, finančne aj kapacitne na výpočtový výkon náročné oddeliť “čisté” operácie od tých “neobvyklých”. Preto je potrebné na základe bohatých skúseností žiadateľa so štandardnými procesmi detekcie neobvyklých operácií, aj vystavať koncept a navrhnúť riešenie pre operácie nad kryptomenami.

Preto sa žiadateľ, ktorý je držiteľom certifikátu MŠ SR oprávňujúceho ho vykonávať vedu a výskum, navrhol nasledujúce kroky, výsledkom ktorých by mal byť samostatný modul BlockchainAML integrovateľný do produktu DS AML, ktorý by riešil problematiku detekcie neštandardných finančných operácií pod operáciami na báze kryptomien.

Žiadateľ si stanovil nasledujúce ciele projektu:

-              Analyzovať Blockchain štruktúry a finančné operácie, ktoré pod nimi prebiehajú

-              Vytvoriť fungujúci produkt BlockchainAML

-              Vyskúšať, úspešne integrovať a poskytovať produkt BlockchainAML

 Preto sa v rámci projektu zamerá na nasledovné activity, ktoré sú podrobne rozpísané v projekte:

-              Analýza Blockchain štruktúr na základe spôsobu spracovania a distribúcie dát

-              Výskum operácií v oblasti digitálnych kryptomien so zameraním nap renos a bezpečnosť operácií

-              Výskum a návrh BlockchainAML modulu integrovateľného do produktu DS AML

-              Výskum správania sa Blockchain AML modulu v praxi

-              Odladenie výsledného riešenia

Miesto realizácie projektu:

Banská Bystrica

Merateľné ukazovatele projektu vychádzajú z cieľov a potrieb projektu. V rámci projektu budú relevantné nasledovné, pričom ich hodnoty a spôsob dosiahnutia je opísaný v projekte:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512)

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288)

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (P0284)

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (kód P0513)

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (kód

P0289)

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva (kód P0355)

Počet podaných patentových prihlášok (kód P0280)

Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325)

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (kód P0091) 

Viac
Subjekt
Digital Systems a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.03.2022
Celková suma
884,179 €
Vlastné zdroje
265,254 €
Vyčerpané z projektu
154,845 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
29.11.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
10.03.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
11.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
09.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_1_ 2022_Vaterka

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
934 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_harok_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Pausalna_sadzba_03_2019

Pausalna_sadzba_03_2019_Oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Pausalna_sadzba_07_08_09_2019_NEW

Pausalna_sadzba_07_08_09_2019_NEW_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
9,752 €
Schválené na preplatenie
9,752 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
1,373 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,674 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
2,254 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_harok_09_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
1,793 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
1,117 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
1,643 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_harok_08_2019_NEW1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
1,184 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
1,011 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
1,519 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizacny_harok_07_2019_New1

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
1,658 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
1,690 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
967 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
1,439 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizacny_harok_04_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,488 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,693 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
1,355 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
1,618 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
1,583 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
1,462 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
841 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
1,470 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_vykaz_05_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Výška nárokovanej paušálnej sadzby

Pausalna_sadzba_04_05_06_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
9,325 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
1,445 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
1,443 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
1,727 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
1,735 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
2,044 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizacny_vykaz_06_2019_NEW

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizačny vykaz_ 10_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 11_ 2019_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 12_ 2019_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Pausalna_sadzba_10_11_12

Pausalna_sadzba_10_11_12_Repair2

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
9,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Pausalna_sadzba_1_2_3_2020

Pausalna_sadzba_1_2_3_2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
10,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Technický pracovník 5

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Technický pracovník 2

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Technický pracovník 4

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Technický pracovník 1

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Technický pracovník 3

sumarizačny vykaz_ 01_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Technický pracovník 6

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 5

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 4

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 2

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 1

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 3

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 7

sumarizačny vykaz_ 03_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 2_ 2020_REPAIR

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Pausalna_sadzba_4_5_6_2020

Pausalna_sadzba_4_5_6_2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
11,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizačny vykaz_ 6_ 2020_Repair

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 5_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity- Asistent pre monitoring

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 1

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 7

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 5

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 5

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 3

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 1

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 3

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 8

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 2

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 4

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 4

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 2

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 6

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 7

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 6

sumarizačny vykaz_ 04_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pausalna_sadzba_7_8_9_2020

Pausalna_sadzba_7_8_9_2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
11,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_9_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_08_ 2020_oprava

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_ 7_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Pausalna_sadzba_10_11_12_2020

Pausalna_sadzba_10_11_12_2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
11,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_12_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_11_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_10_ 2020

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.11.2020
Názov

Pausalna_sadzba_1_2_3_2021

Pausalna_sadzba_1_2_3_2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_3_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_2_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu - finančný

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Riadenie aktivity- Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_1_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Pausalna_sadzba_4_5_6_2021

Pausalna_sadzba_4_5_6_2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
10,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_6_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_5_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 5

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník 5

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_4_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 4

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_7_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_8_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 7

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_9_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Pausalna_sadzba_7_8_9_2021

Pausalna_sadzba_7_8_9_2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 3

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 6

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_10_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_11_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_12_ 2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Pausalna_sadzba_10_11_12_2021

Pausalna_sadzba_10_11_12_2021

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
7,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Garant výskumnej činnosti 1

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 4

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 3

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 2

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Výskumný pracovník 1

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Výskumný pracovník 2

Sumarizačny vykaz_1_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Riadiace aktivity Manažér projektu

Sumarizačny vykaz_2_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_2_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Technický pracovník 1

Sumarizačny vykaz_2_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_2_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_2_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Výskumný pracovník 8

Sumarizačny vykaz_3_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

Technický pracovník 7

Sumarizačny vykaz_3_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

Technický pracovník 6

Sumarizačny vykaz_3_ 2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

Pausalna_sadzba_1_2_3_2022

Pausalna_sadzba_1_2_3_2022

Vlastník dokladu
Digital Systems a.s.
Dodávateľ
Digital Systems a.s.
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Digital Systems a.s.
IČO
35800593
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.