Popis projektu

Cieľom predloženého proejktu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Zbyňov. Vlastníkom budovy a zároveň zriaďovateľom MŠ je obec Zbyňov. 

  1. Stavebné práce - realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budovy-
  2. Stavebný dozor pre zabezpečenie odborného dozorovania kvality a rozsahu stavebných prác projektu

1. zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií

2. modernizácia a inštalácia technických zariadení v budove

Začiatok: 03/2018

Ukončenie: 12/2018

Viac
Subjekt
Obec Zbyňov
Miesta realizácie
Zbyňov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.12.2019
Celková suma
270,537 €
Vlastné zdroje
13,527 €
Vyčerpané z projektu
256,650 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
14.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
17.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MWe)
Cieľ
0,0021 (MWe)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
36,09 (t ekviv. CO2)
Cieľ
37,99 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,59 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,57 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
631,59 (m2)
Cieľ
620,7 (m2)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,5035 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
117,879 (MWh/rok)
Cieľ
108,8937 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
94390,1991 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
199821,6 (kWh/rok)
Cieľ
222177,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
114738,5526 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
13.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019103101

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
7,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019103101

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
256,650 €
Schválené na preplatenie
256,650 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019103101

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
256,650 €
Schválené na preplatenie
256,650 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190034

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190041

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190050

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190055

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190071

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190072

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190065

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 201931028

Vlastník dokladu
Obec Zbyňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov IČO
Názov
3 Energy, s.r.o.
IČO
45293619
Názov
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
IČO
44475900
Názov
SLOSSBAU s.r.o.
IČO
46591095
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.