Popis projektu

Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby v obci Oravská Lesná.

Navrhovaný cieľ je v súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje a so špecifickým cieľom 4.2.1 prioritnej osi 4 OP Ľudské zdroje. 

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavnej aktivity:

  • Hlavná aktivita 1: Poskytovanieopatrovateľskej služby poskytovanie opatrovateľskej služby terénnou formou v domácom prostredí v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.

Cieľové skupiny projektu: 

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Miestom realizácie projektu je obec Oravská Lesná.

Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľovou hodnotou 1
  • P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí s cieľovou hodnotou 4

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.04.2021
Celková suma
59,280 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
9,975 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Typ
Podpora rozvoja vyb…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 03/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 03/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 03/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 03/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 04/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 04/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 04/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 04/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 07/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 07/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 07/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 07/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 06/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 06/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 06/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 06/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 05/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 05/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 05/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 05/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 10/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 10/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 10/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 10/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 09/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 09/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 09/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 09/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 08/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 08/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 08/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 08/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Kostolňáková Marta mzda za 01/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 01/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Murínová Jozefína mzda za 01/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 01/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 01/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda 12/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 12/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 12/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 12/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 12/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 11/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 11/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 11/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Beňušová Helena - mzda za 11/2019

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 04/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 04/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 04/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 04/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 04/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 03/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 03/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 03/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 03/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 03/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 02/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 02/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 02/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 02/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 02/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 07/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 07/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 07/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 07/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 07/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Habľáková Júlia- mzda za 06/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 06/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 06/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 06/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 06/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 06/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 05/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 05/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Beňušová Helena - mzda za 05/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 05/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 05/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 10/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 10/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 10/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za10/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 10/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 09/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 09/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 09/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 09/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 09/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 08/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 08/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 08/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 08/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 08/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 01/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 01/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 01/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 01/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 01/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 12/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za12/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 12/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 12/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 11/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 11/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za11/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 11/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 11/2020

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 02/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 02/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 02/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 02/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 02/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 03/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 03/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 03/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 03/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 03/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Kostolňáková Marta - mzda za 04/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Murínová Jozefína - mzda za 04/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Kolenčíková Veronika - mzda za 04/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Vojtasová Anna - mzda za 04/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Habľáková Júlia - mzda za 04/2021

Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov IČO
Názov
Obec Oravská Lesná
IČO
00314722
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.