Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu predškolského zariadenia, nachádzajúceho sa v okrajovej časti mesta Lučenec na Sídlisku Rúbanisko. Budova MŠ bola uvedená do prevádzky v 70-tych rokoch 20. storočia. Tvoria ju dva dvojpodlažné objekty - pavilón materská škola a pavilón detské jasle, ktoré sú vzájomne prepojené jednopodlažným hospodárskym pavilónom. Podlahová plocha objektu je 1.713,10  m2 a vykurovaný objem podlaží je 5.995,85 m3.

V rámci projektu sa zrealizujú opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií a to obnova obvodového plášta, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu: .

Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 236.407,8 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy D bude zaradená do triedy A1. Plánovaná úspora energie na vykurovanie oproti súčasnému stavu bude 87,1 %. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Mesto Lučenec
Miesta realizácie
Lučenec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.02.2021
Celková suma
915,297 €
Vlastné zdroje
45,765 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
10,777 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
22.05.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
16.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
09.07.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
16.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
55,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
47,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1713,1 (m2)
Cieľ
1713,1 (m2)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
55,4379 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
242057,1845 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
232,6537 (MWh/rok)
Cieľ
232,6537 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
177215,8084 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
377019,048 (kWh/rok)
Cieľ
334157,286 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit MŠ Rúbanisko II

Energetický audit MŠ Rúbanisko II

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2017
Názov

1. Externý manažment MŠ Rúbanisko II/39

1. Externý manažment MŠ Rúbanisko II/39

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
Ing. Tomáš Kozlík
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

MŠ Rúbanisko II

MŠ Rúbanisko II 1. Fa stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ Rúbanisko II

MŠ Rúbanisko II 1. Fa stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

MŠ Rúbnisko II 2. fa stavebné práce

MŠ Rúbanisko II 2. faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ Rúbnisko II 2. fa stavebné práce

MŠ Rúbanisko II 2. faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

MŠ Rúbanisko II/39 2. FA Ex. man.

MŠ Rúbanisko II/39 2. FA Ex. manažment

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
Ing. Tomáš Kozlík
Žiadaná suma
2,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

MŠ Rúbanisko II/39 3. FA stavebné práce

MŠ Rúbanisko II/39 3. FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

MŠ Rúbanisko II/39 Stavebný dozor

MŠ Rúbanisko II/39 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

MŠ Rúbanisko II/39 3. FA Ex. man.

MŠ Rúbanisko II/39 3. FA Ex. man.

Vlastník dokladu
Mesto Lučenec
Dodávateľ
Ing. Tomáš Kozlík
Žiadaná suma
2,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Lučenec

Suma celkom
2,081 €
Vrátená suma
2,081 €
Suma na vymáhanie
2,081 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Lučenec

Suma celkom
8,697 €
Vrátená suma
8,697 €
Suma na vymáhanie
8,697 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Názov
Ing. Tomáš Kozlík
IČO
50860704
Názov
REMAKO, spol. s r.o.
IČO
36192961
Názov
PROMOST - ST s.r.o.
IČO
50579223
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.