Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Slovenská Kajňa, Okres Vranov nad Topľou, ktorá slúži ako obecný úrad. V súčasnosti je budova v energetickej triede F.

V rámci projektu budú zrealizované opatrenia navrhnuté v energetickom audite:

  • rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu (zateplenie stropu nad nevykurovaným priestorom, zateplenie obvodových stien objektu, zateplenie striech objektu, výmena pôvodných otvorových konštrukcií)
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
  • rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

a s tým súvisiace stavebné úpravy. Bude vybudovaný aj bezbariérový vstup do objektu.

V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 85,5 %.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo

verejných budovách“ je 283 800 kWh/rok, hodnota „Value for Money“ je 0,88.

Viac
Subjekt
Obec Slovenská Kajňa
Miesta realizácie
Slovenská Kajňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.10.2020
Celková suma
298,175 €
Vlastné zdroje
14,909 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,620 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
28.02.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
15.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0012 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0012 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
51,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,45 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
50,74 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
81,588 (MWh/rok)
Cieľ
81,588 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
66257,4176 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
288258,1258 (kWh/rok)
Cieľ
283800,1958 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
80641,1737 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
803,67 (m2)
Cieľ
778,58 (m2)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,3306 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra (zateplenie - stav. práce 2)

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (zateplenie - stav. práce 2)

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (zateplenie - stav. práce 1)

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (zateplenie - stav. práce 1)

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra (zateplenie - SD)

Vlastník dokladu
Obec Slovenská Kajňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Slovenská Kajňa

Suma celkom
1,620 €
Vrátená suma
1,620 €
Suma na vymáhanie
1,620 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
M - Silnice a.s.
IČO
42196868
Názov
Ing. Dana Gajdošová
IČO
46207261
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.