Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čoltovo s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy. Realizáciou predkladaného projektu sa prispeje k napĺňaniu stanovených cieľov a záujmov obce. Jednotlivé činnosti a aktivity predkladaného projektu riešia komplexne požadovaný stav. Projektom sa prispeje k zlepšeniu súčasnej situácie u žiadateľa v súvislosti s celkovou obnovou a rekonštrukciou kultúrneho domu s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti daného objektu.

Subjekt
Obec Čoltovo
Miesta realizácie
Čoltovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2020
Celková suma
320,045 €
Vlastné zdroje
16,002 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
28.02.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
24.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
38,7754 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
107,4433 (MWh/rok)
Cieľ
107,4433 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
68667,9342 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
200714,6 (kWh/rok)
Cieľ
192233,7016 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
109711,8932 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,9845 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
33,16 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,16 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,37 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1250,87 (m2)
Cieľ
1250,87 (m2)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Čoltovo

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
ASPEKT Rožňava, s.r.o.
Žiadaná suma
273,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Čoltovo

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
ASPEKT Rožňava, s.r.o.
Žiadaná suma
301,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra č. 2020020

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra č. 00012020

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Obstaranie publicity projektu

Faktúra č. FV200312

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Zabezpečenie externého riadenia projektu

Faktúra č. 200004

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Vypracovanie EA

Faktúra č. 20170374

Vlastník dokladu
Obec Čoltovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2018
Názov IČO
Názov
Delphia s.r.o.
IČO
44505736
Názov
Ladislav Dávid
IČO
45243174
Názov
SGS-Consulting s.r.o.
IČO
47377704
Názov
Ing. Ladislav Ťažký - T - projekt
IČO
51008157
Názov
ASPEKT Rožňava, s.r.o.
IČO
36182907
Názov
Marián Harčar - ENVIROPRINT
IČO
43300596
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.