Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej škôlky v obci Veľká Ida s ohľadom na životné prostredie a obnoviteľné zdroje energie (ďalej len OZE).

Pri navrhovaní zníženia energetickej náročnosti objektu sa postupovalo na základe výstupov z tepelnotechnického auditu predmetnej stavby.

Projektová dokumentácia je zameraná na zníženie Súčiniteľa tepelnej vodivosti priehľadných a nepriehľadných konštrukcií,  rekonštrukciu vykurovacieho systému so zameraním na riadenie a reguláciu s možnosťou využívania OZE a rekuperáciu. Zníženia energetických nákladov na osvetlenie.

Viac
Subjekt
Obec Veľká Ida
Miesta realizácie
Veľká Ida
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.06.2020
Celková suma
481,996 €
Vlastné zdroje
24,100 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce "Zníženie energetickej n…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
08.06.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
09.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
28.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
999,47 (m2)
Cieľ
978,2 (m2)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
33,6446 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
179,2193 (MWh/rok)
Cieľ
179,2193 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,031 (MW)
Cieľ
0,031 (MW)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,031 (MWt)
Cieľ
0,031 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
39,99 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,03 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
85,41 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
93,86 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
145574,7009 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
301398,898 (kWh/rok)
Cieľ
288657,038 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
158121,7394 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020061601 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA 2020008 - SD

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 3791020008 - SP

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 3791020008 - SP

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 3791020008 - SP

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020061601 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020061601 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra 3791020013 - SP

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20200008 - SD

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020083104 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra 20170752 - EA

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 2017079 - PD

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 102190012 - PD

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov IČO
Názov
Energia plus s.r.o
IČO
46762990
Názov
Delphia s.r.o.
IČO
44505736
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
Kontrol STAV s.r.o.
IČO
47876794
Názov
Ing. Pavol Fotta
IČO
33688052
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.