Popis projektu

Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby  plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

V rámci územia MAS HNILEC predstavuje  Stratégia rozvojový dokument, ktorý si kladie za úlohu rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu prostredníctvom využitia prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry, podporou zamestnanosti, rozvojom podnikateľského prostredia a informovanosti obyvateľov na území MAS HNILEC.

Predmetom projektu je realizácia aktivít, ktoré prispejú k naplneniu cieľov zadefinovaných v Stratégii CLLD.

V rámci projektu budú implementované nasledovné aktivity:

  • A1 podpora podnikania a inovácií                                            
  • B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel  
  • B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
  • C1 Komunitné sociálne služby

Projektom sa dosiahne cieľová hodnota merateľných ukazovateľov:

  • P0290 Počet podporených podnikov  - 5
  • P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 5
  • P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové - 1
  • P0227 Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry – 12

Implementáciou aktivít projektu sa prispeje k podpore tvorby  pracovných miest, rozvoja podnikania a skvalitneniu verejnej infraštruktúry, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie konkurencieschopnosti územia MAS.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Miesta realizácie
Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmar, Závadka, Žakarovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2023
Celková suma
794,999 €
Vlastné zdroje
39,750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C1 Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
18.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
09.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A1 podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
19.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
5,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č.2/C1/001-Deduško n.o.

ŽoP č.2/C1/001- Deduško n.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

ŽoP č.3/B3/006-FK Helcmanovce

ŽoP č.3/B3/006- FK HELCMANOVCE.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.1/B2/001-Obec Margecany

ŽoP č.1/B2/001-Obec Margecany

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
21,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.1/B2/001-Obec Margecany

ŽoP č.1/B2/001-Obec Margecany

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
21,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

ŽoP č. 5/A1/005- Hendy servis s.r.o.

ŽoP č. 5/A1/005- Hendy servis

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Hendy servis s.r.o.
Žiadaná suma
33,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

ŽoP č. 6/A1/004-SkokVet s.r.o.

ŽoP č. 6/A1/004- SkokVet s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

ŽoP č. 10/A1/010- TJ lokomotíva Margecany

ŽoP č. 10/A1/010-TJ Lokomotíva Margecany

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany
Žiadaná suma
37,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

ŽoP č. 9/A1/007- Macejko ml.

ŽoP č. 9/A1/007- Macejko ml.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Ing. Miroslav Macejko ml.
Žiadaná suma
84,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2023
Názov

ŽoP č. 7/B3/012-DS JGT Jaklovce

ŽoP č. 7/B3/012- DS JGT Jaklovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

ŽoP č. 8/B2/003-Kojšov

ŽoP č. 8/B2/003-Kojšov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

ŽoP č. 12/B2/007- obec PRakovce

ŽoP č. 12/B2/007- obec Prakovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Obec Prakovce
Žiadaná suma
55,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

ŽoP č. 13/B2/008- mesto Gelnica

ŽoP č. 13/B2/008-mesto Gelnica

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
48,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

ŽoP č. 14/B2/009- obec Margecany

ŽoP č. 14/B2/009- obec Margecany

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
31,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

ŽoP č.4/B3/008-FK OL Baník Smolník

ŽoP č.4/B3/008- FK OL Baník Smolník

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

ŽoP č. 11/A1/008- AB Basic Company

ŽoP č. 11/A1/008- AB Basic Company

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
Dodávateľ
AB Basic Company s. r. o.
Žiadaná suma
40,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov IČO
Názov
Obec Kojšov
IČO
00329258
Názov
Obec Prakovce
IČO
00329517
Názov
Mesto Gelnica
IČO
00329061
Názov
Obec Margecany
IČO
00329347
Názov
Hendy servis s.r.o.
IČO
50774981
Názov
AB Basic Company s. r. o.
IČO
46595104
Názov
Futbalový klub Slovan Helcmanovce
IČO
31942776
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.