Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Dolný Lopašov. Projekt sa bude realizovať v obci Dolný Lopašov, okres Piešťany, na adrese 922 04 Dolný Lopašov 336, parc. č. 204/1 v s osadením na rovinatom teréne.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

  • zníženie spotreby energie verejných budov
  • zníženie environmentálního zaťaženia
  • obnova dedín vo vidieckych oblastiach
  • rozvoj sociálnej, ekonomickej a kultúrnej sféry v obci
  • zlepšenie a rozšírenie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
  • modernizácia obce

Hlavnou aktivitou projektu je:

Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Dolný Lopašov.

Obnova budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:

Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zhodnotí budova materskej školy a predĺži sa jej životnosť. Uvedeným sa dosiahne úspora energie viac ako 50%. Po obnove bude budova zatriedená do energetickej triedy A1. 

Viac
Subjekt
Obec Dolný Lopašov
Miesta realizácie
Dolný Lopašov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.01.2020
Celková suma
220,295 €
Vlastné zdroje
11,015 €
Vyčerpané z projektu
140,225 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
19.07.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
23.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0041 (MW)
Cieľ
0,0035 (MW)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0041 (MWt)
Cieľ
0,0035 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
3,456 (MWh/rok)
Cieľ
3,456 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
14,0793 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,4385 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0673 (Kg/rok)
Cieľ
0,0751 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
10,3993 (Kg/rok)
Cieľ
12,1419 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
92379,74 (kWh/rok)
Cieľ
99453,8647 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
86950,049 (kWh/rok)
Cieľ
89359,05 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
97259,7968 (kWh/rok)
Cieľ
109396,2306 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
568,21 (m2)
Cieľ
541,57 (m2)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
44,8666 (MWh/rok)
Cieľ
37,7925 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
137,2463 (MWh/rok)
Cieľ
137,2463 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

043 - Ústredné kúrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,292 €
Schválené na preplatenie
12,292 €
Realizácia
-
Názov

02 - Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
-
Názov

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,716 €
Schválené na preplatenie
21,716 €
Realizácia
-
Názov

042 - Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
-
Názov

02 - Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,716 €
Schválené na preplatenie
21,716 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

042 - Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

043 - Ústredné kúrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,292 €
Schválené na preplatenie
12,292 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

051 - Vetranie kuchyňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

044 - Rekuperácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,708 €
Schválené na preplatenie
22,708 €
Realizácia
-
Názov

03 - Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,652 €
Schválené na preplatenie
31,652 €
Realizácia
-
Názov

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,461 €
Schválené na preplatenie
33,461 €
Realizácia
-
Názov

02 - Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,429 €
Schválené na preplatenie
15,429 €
Realizácia
-
Názov

041 - Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
1,576 €
Realizácia
-
Názov

046 - Ostatné stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
-
Názov

051 - Vetranie kuchyňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

044 - Rekuperácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,708 €
Schválené na preplatenie
22,708 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

03 - Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,652 €
Schválené na preplatenie
31,652 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,461 €
Schválené na preplatenie
33,461 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

02 - Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,429 €
Schválené na preplatenie
15,429 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

041 - Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
1,576 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

046 - Ostatné stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

02 - Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

051 - Vetranie kuchyne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

046 - Ostatné stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

045 - Zateplenie stropu suterénu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

044 - Rekuperácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

043 - Ústredné kúrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

042 - Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

041 - Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

03 - Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov IČO
Názov
GIT, s.r.o.
IČO
44243481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.