Modernizácia nemocnice Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Popis projektu

Realizáciou projektu „“ dôjde ku skvalitneniu a zvýšeniu úrovne poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Predmetné sa plánuje dosiahnuť transformáciou nemocnice - modernizáciou materiálno-technického a prístrojového vybavenia pracovísk: OAMIS, Centrálne operačné sály, Oddelenie centrálnej sterilizácie, Rádiologické oddelenie, Cluster ortopedicko-traumatologický a Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Zároveň sa plánujú aj rekonštrukčné/stavebné úpravy v rámci Centrálnych operačných sál a Oddelenia centrálnej sterilizácie, čo predstavuje hlavný cieľ projektu. Realizáciou projektu bude dosiahnuté: Počet renovovaných verejných budov „1“; Podlahová plocha renovovaných verejných budov „2 398 m2“; Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc „1“; Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov „35,76 t ekviv. CO2“; Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách „333 911,56 kWh/rok“.

Viac
Subjekt
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Miesta realizácie
Topoľčany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.01.2022
Celková suma
12,118,571 €
Vlastné zdroje
1,211,857 €
Vyčerpané z projektu
626,314 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
14.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
24.09.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
35,76 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
333911,56 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2398,0 (m2)
Naposledy aktualizované
26.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Lôžka intenziv. typ 1

Faktúra_Lôžko intenziv. typ 1

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,664 €
Schválené na preplatenie
15,664 €
Realizácia
-
Názov

Lôžka intenziv. typ 1

Faktúra_Lôžko intenziv. typ 1

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,664 €
Schválené na preplatenie
15,664 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Lôžka intenziv. typ 2

Faktúra_Lôžka intenziv. typ 2

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,277 €
Schválené na preplatenie
45,277 €
Realizácia
-
Názov

Lôžka intenziv. typ 2

Faktúra_Lôžka intenziv. typ 2

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,277 €
Schválené na preplatenie
45,277 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Lôžka transportné RTG transparentné

Faktúra_Lôžka transport. RTG transparentné

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,994 €
Schválené na preplatenie
43,994 €
Realizácia
-
Názov

Lôžka transportné RTG transparentné

Faktúra_Lôžka transport. RTG transparentné

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,994 €
Schválené na preplatenie
43,994 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Lôžka elektricky polohovatelné

Faktúra_Lôžka elektricky polohovatelné

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,133 €
Schválené na preplatenie
96,133 €
Realizácia
-
Názov

Lôžka elektricky polohovatelné

Faktúra_Lôžka elektricky polohovatelné

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,133 €
Schválené na preplatenie
96,133 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Lôžko elektricky polohovateľné

Faktúra_Lôžko elektricky polohovatelné

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,586 €
Schválené na preplatenie
134,586 €
Realizácia
-
Názov

Lôžko elektricky polohovateľné

Faktúra_Lôžko elektricky polohovatelné

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,586 €
Schválené na preplatenie
134,586 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť

Faktúra_Lôžko intenz. typ 3 pre kritickú starostlivosť

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,320 €
Schválené na preplatenie
78,320 €
Realizácia
-
Názov

Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť

Faktúra_Lôžko intenz. typ 3 pre kritickú starostlivosť

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,320 €
Schválené na preplatenie
78,320 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

USG kardiologické

Faktúra

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,085 €
Schválené na preplatenie
41,085 €
Realizácia
-
Názov

USG kardiologické

Faktúra

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,085 €
Schválené na preplatenie
41,085 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

USG rádiologické

Faktúra

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
57,420 €
Realizácia
-
Názov

USG rádiologické

Faktúra

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
57,420 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

USG gynekologické

Faktúra

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,968 €
Schválené na preplatenie
22,968 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

USG prenosné

Faktúra

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,310 €
Schválené na preplatenie
68,310 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Jednodverový parný sterilizátor

Faktúra Jednodverový parný sterilizátor

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Jednodverový parný sterilizátor

Faktúra Jednodverový parný sterilizátor

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,556 €
Schválené na preplatenie
22,556 €
Realizácia
-
Názov

Digitálny mamografický prístroj

Faktúra - Digitálny mamografický prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny mamografický prístroj

Faktúra - Digitálny mamografický prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

CT prístroj

Faktúra - CT prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CT prístroj

Faktúra - CT prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

MR prístroj

Faktúra - MR prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
721,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MR prístroj

Faktúra - MR prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
721,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Stavebné práce 02,03,04/2020

Faktúra SP 2,3,4/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
62,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Stavebné práce 02,03,04/2020

Faktúra SP 2,3,4/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
62,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 04/2020

Kontrolný výkaz DPH 04/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
11,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

DPH 04/2020

Kontrolný výkaz DPH 04/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
11,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

DPH 06/2020

Kontrolný výkaz DPH 06/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
47,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

DPH 06/2020

Kontrolný výkaz DPH 06/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
47,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Laparoskopická veža

Faktúra - Laparoskopická veža

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Laparoskopická veža

Faktúra - Laparoskopická veža

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 05,06/2020

Faktúra SP 5,6/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
263,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

SP 05,06/2020

Faktúra SP 5,6/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
263,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrochirurgická jednotka

Faktúra - Elektrochirurgická jednotka

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Elektrochirurgická jednotka

Faktúra - Elektrochirurgická jednotka

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkubátory

Faktúra - Inkubátory

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Inkubátory

Faktúra - Inkubátory

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Transportný ventilátor

Faktúra - Transportný ventilátor a Servoventilátory pre UPV

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Servoventilátor pre UPV

Faktúra - Transportný ventilátor a Servoventilátory pre UPV

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Transportný ventilátor

Faktúra - Transportný ventilátor a Servoventilátory pre UPV

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Servoventilátor pre UPV

Faktúra - Transportný ventilátor a Servoventilátory pre UPV

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný digitálny RTG prístroj

Faktúra - Mobilný digitálny RTG prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Mobilný digitálny RTG prístroj

Faktúra - Mobilný digitálny RTG prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 9,10/2020

Faktúra - Stavené práce 9,10/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
324,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Stavebné práce 9,10/2020

Faktúra - Stavené práce 9,10/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
324,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 8/2020 k FA č. 202000718

Denníky - interné doklady (DPH 8/2020 k FA č. 202000718)

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
134,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

DPH 8/2020 k FA č. 202000718

Denníky - interné doklady (DPH 8/2020 k FA č. 202000718)

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
134,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Stavebné práce 7,8/2020

Faktúra - Stavebné práce 7,8/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
739,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Stavebné práce 7,8/2020

Faktúra - Stavebné práce 7,8/2020

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
739,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG na operačné sály - typ č. 2

Faktúra - USG na operačné sály - typ č. 2

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG na operačné sály - typ č. 2

Faktúra - USG na operačné sály - typ č. 2

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

USG na operačné sály - typ č. 1

Faktúra - USG na operačné sály typ č. 1

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG na operačné sály - typ č. 1

Faktúra - USG na operačné sály typ č. 1

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Faktúra - Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Faktúra - Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

DPH 10/2020 viažuca sa k FA č. 202000849

Denníky - interné doklady (DPH 10/2020 k FA č. 202000849)

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
59,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH za stavebné práce 11,12/2020 (k FA č. 202001049)

Denníky - interné doklady DPH k SP 11,12/2020 (k FA č. 202001049)

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
110,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

DPH za stavebné práce 11,12/2020 (k FA č. 202001049)

Denníky - interné doklady DPH k SP 11,12/2020 (k FA č. 202001049)

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
110,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebné práce 11,12/2020

Faktúra - Stavebné práce 11,12/2020 ZoD č. EU25TOREK8

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
607,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Stavebné práce 11,12/2020

Faktúra - Stavebné práce 11,12/2020 ZoD č. EU25TOREK8

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
607,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 01,02/2021

Faktúra - Stavebné práce 01,02/2021, ZoD č. EU25TOREK8

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
985,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH k FA č. 202100153

Denníky - interné doklady DPH k FA č. 202100153

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Žiadaná suma
179,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Artroskopická veža

Faktúra - Artroskopická veža

Vlastník dokladu
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
AVA-stav, s.r.o.
IČO
43989268
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.