Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi (dážď, vietor, sneh). Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu obce. Dôjde tak ku výraznému zlepšeniu pracovného prostredia pre zamestnancov a žiakov. Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálna kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie vzduchotechniky so spätným získavaním tepla. Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že meradlom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaloženým finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Skároš
Miesta realizácie
Skároš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2021
Celková suma
259,717 €
Vlastné zdroje
12,986 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Skároš – Zníženie energetickej náročnos…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
17.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
03.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
05.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
04.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,003 (MW)
Cieľ
0,003 (MW)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,003 (MWt)
Cieľ
0,003 (MWt)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,8571 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,3034 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
826,26 (m2)
Cieľ
826,26 (m2)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
22,2559 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
91,1883 (MWh/rok)
Cieľ
91,1883 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
68932,4114 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
148961,454 (kWh/rok)
Cieľ
146894,8276 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
90023,9113 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA EUROBAU č. FV20210308

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
174,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Stavebné práce

FA EUROBAU č. FV20210308

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
174,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA EUROBAU č. FV20210404

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
58,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA EUROBAU č. FV20210404

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
58,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Stavebné práce

FA č. FV20210407 - EUROBAU

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Stavebný dozor

FA č. 20210028 - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Energetický certifikát budovy

FA č. 2021020 - Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Externý manažment

FA č.21011 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov IČO
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
IČO
45565201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.