Popis projektu

Cieľom projektu je obnova jestvujúcej škôlky za účelom zníženia energetickej náročnosti danej budovy a za účelom odstránenia problémov so zatekaním plochých striech, a nevyhovujúcich okenných a dverných výplní, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave. Táto rekonštrukcia prispeje k obnoveniu technického vybavenia, k zlepšeniu služieb pre užívateľov, k zlepšeniu podmienok pre zamestnancov škôlky a k úspore nákladov na vykurovanie. Okrem iného táto obnova prispeje i k zlepšeniu reprezentatívnosti celej obce a k zlepšeniu psychohygienických podmienok v zariadení.

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.03.2019
Celková suma
379,555 €
Vlastné zdroje
18,978 €
Vyčerpané z projektu
369,222 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
26.04.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
28.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
03.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
28.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
186819,8596 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0029 (MW)
Cieľ
0,006 (MW)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0029 (MWt)
Cieľ
0,006 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,9535 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
27,731 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,67 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,65 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,42 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
167,3 (MWh/rok)
Cieľ
167,3797 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
126008,3811 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
345390,96 (kWh/rok)
Cieľ
204348,1971 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,71 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1453,78 (m2)
Cieľ
1453,78 (m2)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
41,3713 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.07.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 29.5.17-31.7.17

STAVIMAT s.r.o./FA-29.05.17-31.07.17

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,360 €
Schválené na preplatenie
192,360 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 29.5.17-31.7.17

STAVIMAT s.r.o./FA-29.05.17-31.07.17

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,360 €
Schválené na preplatenie
192,360 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Stavebný dozor zateplenie strešného plášťa

Faktúra TEKTONIKA, výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor výmena otvorových konštrukcií

Faktúra TEKTONIKA, výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor zateplenie obvodovéh plášťa 44%

Faktúra TEKTONIKA, výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
1,135 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor zateplenie strešného plášťa

Faktúra TEKTONIKA, výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Stavebný dozor výmena otvorových konštrukcií

Faktúra TEKTONIKA, výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Stavebný dozor zateplenie obvodovéh plášťa 44%

Faktúra TEKTONIKA, výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
1,135 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Stavebné práce od 1.8.17-do odovzdania diela

Faktúra STAVIMAT s.r.o. 08/17-10/17

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,074 €
Schválené na preplatenie
152,074 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce od 1.8.17-do odovzdania diela

Faktúra STAVIMAT s.r.o. 08/17-10/17

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,074 €
Schválené na preplatenie
152,074 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Externý manažment

Faktúra I&Z tender č. 64 EM

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
1,566 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Externý manažment

FA I&Z Tender 21

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

ECB

FA LicEA 20170071

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Externý manažment

FA I&Z Tender 17/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Plagáty

FA Willcom PUBL 170415

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

Článok

FA Willcom PUBL 170415

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

Záverečný audit budovy

FA LicEA 20190013

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Stavebné práce

FA STAVIMAT 17FV102701

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,870 €
Schválené na preplatenie
10,870 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Stavebný dozor

FA Tektonika 1020170066

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
2,345 €
Realizácia
14.11.2017
Názov IČO
Názov
STAVIMAT s.r.o.
IČO
43953859
Názov
TEKTONIKA s.r.o.
IČO
46121501
Názov
I&Z Tender, s.r.o.
IČO
46953248
Názov
WILLCOM s.r.o.
IČO
36593087
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.