Popis projektu

Predkladaný projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť budovy obecného úradu a materskej školy, ktorá je v 100%-nom vlastníctve žiadateľa. Prevádzka objektu je energeticky náročná a pre obec veľmi finančne nákladná. Jediným riešením ako vyhovieť požiadavkám obce a jej obyvateľov je vykonať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v súlade s normami SR. Z toho dôvodu sa obec rozhodla nechať si vypracovať odbornú technickú dokumentáciu a podať žiadosť o NFP v rámci výziev, ktoré jej to umožnia. Realizácia projektu z externých zdrojov je jediným možným východiskom, nakoľko obec nedisponuje dostatočným množstvom vlastných financií. V rámci stavebných úprav bude zateplená celá fasáda budovy, strecha a vymenené okná a dvere a vykurovanie. Z energetickej kategórie B sa realizáciou projektu presunie objekt do kategórie A0 (budova s takmer nulovou potrebou energie).

Viac
Subjekt
Obec Ľubotice
Miesta realizácie
Ľubotice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.02.2021
Celková suma
345,641 €
Vlastné zdroje
17,282 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
315 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
06.06.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
23.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
23.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0335 (MW)
Cieľ
0,0335 (MW)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0335 (MWt)
Cieľ
0,0335 (MWt)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,175 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,107 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,3237 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1458,47 (m2)
Cieľ
1458,47 (m2)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
65,404 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
209,185 (MWh/rok)
Cieľ
209,185 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
143780,9602 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
130286,136 (kWh/rok)
Cieľ
134661,546 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
174641,3483 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2017
Názov

Projektový manažér- externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
FOR PROJECT s.r.o.
Žiadaná suma
3,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
FOR PROJECT s.r.o.
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
FOR PROJECT s.r.o.
Žiadaná suma
3,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotice
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Ľubotice

Suma celkom
315 €
Vrátená suma
315 €
Suma na vymáhanie
315 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
FOR PROJECT s.r.o.
IČO
48103276
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
Ing. Juraj Seman
IČO
46896899
Názov
Ing. František Sulír - Energetická certifikácia budov
IČO
17119693
Názov
IKF Service, s.r.o.
IČO
36504254
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.