Popis projektu

Predmetom projektu je výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu vrátane vybavenia za účelom zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

Hlavný cieľ projektu sa dosiahne prostredníctvom realizácie špecifických cieľov projektu:
1. Výstavba pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
2. Vybavenie pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu potrebným vybavením  a zdravotníckou technikou pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti
        

Vyššie uvedený cieľ bude dosiahnutý realizáciou projektu, ktorá pozostáva z nasledovných 3 hlavných aktivít:

1. Výstavba pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
2. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia nového objektu
3. Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

Miesto realizácie projektu: Trenčín, Legionárska 28, C-KN 743/12,1744/17, 746/1

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné merateľné ukazovatele:
P0228 - Počet nových verejných budov=1
P0579 - Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc=1
P0613 - Podlahová plocha nových verejných budov =6065 m2
 

Viac
Subjekt
Fakultná nemocnica Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2021
Celková suma
17,401,108 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,548,364 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
02.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie materiálnotechnického vyba…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba pavilónu centrálnych operačnýc…
Typ
Výstavba nových bud…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
6065,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Chladenie krvi

Faktúra č. 2194932

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,064 €
Schválené na preplatenie
59,064 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Chladenie krvi

Faktúra č. 2194932

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,064 €
Schválené na preplatenie
59,064 €
Realizácia
-
Názov

Anesteziológia

Faktúra č. 2019091757

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,466 €
Schválené na preplatenie
401,466 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Anesteziológia

Faktúra č. 2019091757

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,466 €
Schválené na preplatenie
401,466 €
Realizácia
-
Názov

UZV prístroj s opciou ECHO módu

Faktúra č. 190445

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,951 €
Schválené na preplatenie
87,951 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

UZV prístroj s opciou ECHO módu

Faktúra č. 190445

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,951 €
Schválené na preplatenie
87,951 €
Realizácia
-
Názov

Analyzátory

Faktúra č. 2194849

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,840 €
Schválené na preplatenie
102,840 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Analyzátory

Faktúra č. 2194849

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,840 €
Schválené na preplatenie
102,840 €
Realizácia
-
Názov

Vŕtací a rezací systém

Faktúra č. VF19T1143

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,747 €
Schválené na preplatenie
83,747 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Vŕtací a rezací systém

Faktúra č. VF19T1143

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,747 €
Schválené na preplatenie
83,747 €
Realizácia
-
Názov

Ultrazvukové zobrazovacie zariadenia

Faktúra č. 190446

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,095 €
Schválené na preplatenie
253,095 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Ultrazvukové zobrazovacie zariadenia

Faktúra č. 190446

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,095 €
Schválené na preplatenie
253,095 €
Realizácia
-
Názov

Operačné stoly

Faktúra č. VF19T1110

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560,202 €
Schválené na preplatenie
560,202 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Operačné stoly

Faktúra č. VF19T1110

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560,202 €
Schválené na preplatenie
560,202 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
63,274 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
63,274 €
Typ
Diskriminačné techn… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
4,398 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
4,398 €
Typ
Diskriminačné techn… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
161,904 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
161,904 €
Typ
Konflikt záujmov
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
BIOHEM spol. s r.o.
IČO
31442617
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.