Popis projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok pre zamestnancov Obecného úradu. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty obecného úradu.

Realizácia diela bude pozostávať z piatich opatrení týkajúcich sa stavebných konštrukcií, modernizácie vykurovacieho systému, inštalácie systému núteného vetrania so zariadením spätného získavania tepla a modernizácie interiérového osvetlenia a prípravy teplej vody .

Pri návrhu opatrení sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Viac
Subjekt
Obec Ohradzany
Miesta realizácie
Ohradzany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.01.2021
Celková suma
239,847 €
Vlastné zdroje
11,992 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
30.03.2017
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
25.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,6923 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
114,324 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
24,4127 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,001 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,001 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,5684 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
708,44 (m2)
Cieľ
708,44 (m2)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,3503 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
56,433 (MWh/rok)
Cieľ
56,433 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
47082,6546 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
186436,725 (kWh/rok)
Cieľ
187995,293 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
63274,0913 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA Reinter č. 2021001

Vlastník dokladu
Obec Ohradzany
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
200,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Reinter č. 2021001

Vlastník dokladu
Obec Ohradzany
Dodávateľ
Reinter s.r.o.
Žiadaná suma
200,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Energetický audit

FA č. 2017290619 - EA

Vlastník dokladu
Obec Ohradzany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia

FA č. 2017026 - PD

Vlastník dokladu
Obec Ohradzany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

FA č. 2021001 - ECB

Vlastník dokladu
Obec Ohradzany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Stavebný dozor

FA č. 2021001 - SD

Vlastník dokladu
Obec Ohradzany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov IČO
Názov
Reinter s.r.o.
IČO
46005218
Názov
TENES, s.r.o.
IČO
46876618
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ing. Jozef Kondis
IČO
34295062
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.