Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy  kultúrneho domu s obecným úradom v obci Gemerská Ves v okrese Revúca. Objekt sa nachádza na parcele č. 175, 176/1. Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy rieši zateplenie obvodovej steny, zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu okien, zriadenie solárneho okruhu,  vzduchotechniku -  rekuperáciu tepla v objekte, konvekčné vykurovanie a inštaláciu energeticky efektívnejších osvetľovacích telies.
Navrhované úpravy vyplývajú z nízko nákladového vyhodnotenia energetického auditu spracovaného Ing. Marekom Kušnírom, PhD, Fábryho 36,  040 22 Košice. 
Týmito opatreniami sa dosiahne úspora celkovej potreby energie o 154,36 MWh, čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 75,66 %.
 
Obnova obálky budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:
- zateplenie obvodového plášťa,
- obnova strechy,
- výmena okien a dverí
  Pri vykurovacej sústave sa obnovou navrhuje zrealizovať:
• výmena kotla
• výmena vykurovacích telies
• výmena rozvodov potrubí
• inštalácia rekuperačnej jednotky
Rekonštrukciou sústavy sa dosiahne úspora v spotrebe elektrickej energie až o 75,66 % pri zabezpečení rovnakých parametrov osvetlenia a iných odberov.

Viac
Subjekt
Obec Gemerská Ves
Miesta realizácie
Gemerská Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.08.2020
Celková suma
345,522 €
Vlastné zdroje
17,276 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
15.05.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
25.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1215,83 (m2)
Cieľ
1215,83 (m2)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
52,4631 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
185,5433 (MWh/rok)
Cieľ
185,5433 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
133080,2519 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
178870,01 (kWh/rok)
Cieľ
219004,0701 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
145961,3831 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
03.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.04.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
26,12 (t ekviv. CO2)
Cieľ
37,562 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Gemerská Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov IČO
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.