Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová

Obec Šrobárová

Popis projektu

Obec Šrobárová sa nachádza v Nitrianskom regióne, je súčasťou Podunajskej nížiny. Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová zlepšením jej tepelno-technických vlastností, výmenou vonkajších dverí a okien, zateplením  existujúcich obvodových konštrukcií, zateplením a rekonštrukciou  strechy, modernizáciou ústredného vykurovania, úpravou osvetlenia a riešenia bezbariérového vstupu do budovy.Budova bola kolaudovaná v roku 1978 a v súčasnosti jej stenové a stropné konštrukcie nezodpovedajú súčasným normovým požiadavkám konštrukcii. Aktivity projektu prispejú práve k zvýšeniu ich tepelnotechnickej kvality – zlepšia hodnoty tepelných odporov a súčinitele prechodu tepla. Stavebnými úpravami, rekonštrukciou ústredeného vykurovania, výmenou zdrojov tepla a svietidiel dosiahneme celkovú úsporu energie, a prispeje sa k zvýšeniu technickej kvality objektu. Z energetického hľadiska budovu momentálne zatrieďujeme do energetickej triedy D (287,2 kWh/m2.rok) globálny ukazovateľ- potreba primárnej energie. Po realizácii projektu bude budova v energetickej triede A1 (84,6 kWh/m2.rok), pričom sa zníži aj potreba energie na vykurovanie o 86,4 %.Nevyhnutnou súčasťou riešenia komfortu budovy bude vybudovanie bezbariérového vstupu na prízemie budovy. 

Viac
Subjekt
Obec Šrobárová
Miesta realizácie
Šrobárová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.11.2020
Celková suma
308,370 €
Vlastné zdroje
15,419 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti spoloč…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
20.04.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
18.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
15.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,032 (MW)
Cieľ
0,032 (MW)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,032 (MWt)
Cieľ
0,032 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
41,28 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
41,0351 (t ekviv. CO2)
Cieľ
40,34 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1009,2 (m2)
Cieľ
1009,2 (m2)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
18,3587 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
62,324 (MWh/rok)
Cieľ
62,324 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
43965,3287 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
214152,24 (kWh/rok)
Cieľ
204463,92 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
50921,6773 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Energetický certifikát

Vyúčtovacia faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra (zúčtovacia)

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2017
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šrobárová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2017
Názov IČO
Názov
Tapolcsányiová Iveta Ing.
IČO
37869884
Názov
Stabac spol. s r.o.
IČO
31428568
Názov
SeProWorld s.r.o.
IČO
48141925
Názov
STAVAK s.r.o.
IČO
50343092
Názov
energium s.r.o.
IČO
47613033
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.